บทความ > ถอดรหัสสัญลักษณ์หน้าปัดรถยนต์ แบบไหนอันตรายต้องเข้าอู่
สัญลักษณ์หน้าปัดรถยนต์ ไฟโชว์หน้าปัดรถยนต์
ถอดรหัสสัญลักษณ์หน้าปัดรถยนต์ แบบไหนอันตรายต้องเข้าอู่

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


ถอดรหัสสัญลักษณ์หน้าปัดรถยนต์ แบบไหนอันตรายต้องเข้าอู่

การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยไม่เพียงแค่มีทักษะการขับขี่ที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ หรือ ไฟเตือนต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าปัดรถยนต์ด้วย สัญลักษณ์เหล่านี้ถือเป็นการสื่อสารระหว่างรถยนต์และตัวผู้ขับขี่ เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ได้อย่างทันท่วงที บทความนี้ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ จะพาคุณไปรู้จักกับสัญลักษณ์บนหน้าปัดรถยนต์ที่สำคัญและควรรู้ รวมถึงความหมายและการตอบสนองที่เหมาะสมเมื่อพบเจอสัญลักษณ์เหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความหมายสีของไฟเตือนหน้าปัดรถยนต์ 

บนหน้าปัดรถยนต์มีสัญลักษณ์ไฟเตือนหลายตำแหน่ง ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละอย่างจะมีสีแตกต่างกัน โดยทั่วไปจะมี 3 สีหลัก คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียวหรือสีฟ้า ซึ่งแต่ละสีมีความหมายที่ต่างกันสำหรับผู้ขับขี่ ดังต่อไปนี้

สีแดง สัญลักษณ์สีแดงบ่งบอกถึง “อันตราย” หมายความว่ามีปัญหาที่สำคัญในระบบเครื่องยนต์หรือฟังก์ชันอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวรถหรือเกิดอุบัติเหตุได้ หากเห็นสัญลักษณ์สีแดง ผู้ขับขี่ควรหยุดรถทันทีและตรวจสอบตามที่สัญลักษณ์แจ้งเตือน หรือรีบนำรถไปตรวจเช็กที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

สีเหลือง สัญลักษณ์สีเหลืองหมายถึง “การเตือน” โดยบ่งบอกว่าระบบหรือฟังก์ชันบางอย่างในรถยนต์เริ่มมีปัญหา ผู้ขับขี่ยังคงสามารถใช้งานรถต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มความระมัดระวัง และหากมีโอกาส ควรนำรถไปตรวจเช็กกับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคต

สีเขียวหรือสีฟ้า สัญลักษณ์สีเขียวหรือในบางกรณีสีฟ้าหมายถึง “การทำงานปกติ” ซึ่งแสดงว่าระบบหรือฟังก์ชันนั้น ๆ กำลังทำงานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหา ผู้ขับขี่สามารถใช้งานรถได้อย่างสบายใจ

สัญลักษณ์บนหน้าปัดรถยนต์แบบไหน หมายความว่าอะไร

หลังจากที่ได้ทราบว่าสัญลักษณ์บนหน้าปัดรถยนต์มีการแจ้งเตือนแบ่งออกเป็น 3 สีหลัก ๆ กันไปแล้ว ในหัวข้อนี้ ผู้ขับขี่ควรทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์แต่ละแบบเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับรถของตน โดยเฉพาะเมื่อพบสัญลักษณ์เตือนสีแดงและสีเหลือง ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ไฟเตือนถุงลมนิรภัย

สัญลักษณ์ไฟเตือนถุงลมนิรภัย

โดยปกติ สัญลักษณ์ไฟเตือนถุงลมนิรภัยจะแสดงขึ้นและดับไปในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อสตาร์ทรถ แต่หากไฟสัญลักษณ์นี้ยังคงติดอยู่ขณะขับขี่ หมายความว่าระบบถุงลมนิรภัยมีปัญหาและไม่สามารถทำงานได้ ผู้ขับขี่ควรรีบนำรถไปตรวจสภาพและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด

สัญลักษณ์เตือนรูปเครื่องยนต์

สัญลักษณ์เตือนรูปเครื่องยนต์

โดยปกติสัญลักษณ์จะปรากฏและหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มต้นรถยนต์ แต่หากมีการแสดงสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์สีแดงขณะขับขี่อยู่ แสดงว่าระบบเครื่องยนต์มีปัญหา ผู้ขับขี่อาจไม่รับรู้ถึงความผิดปกติของเครื่องยนต์ได้ แต่สามารถเป็นเหตุให้รถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผิดปกติและส่งผลทำให้มีมลพิษในอากาศออกมากขึ้นได้

สัญลักษณ์เตือน ABS

สัญลักษณ์เตือน ABS

โดยปกติสัญลักษณ์เตือนเบรกรูป ABS จะแสดงและดับไปเวลาสั้น ๆ เมื่อสตาร์ทรถ และปกติจะแสดงเวลาที่เบรกรถแรง ๆ แล้วดับไป แต่ถ้าสัญลักษณ์นี้แสดงขณะที่ขับขี่ แสดงว่าระบบเบรกอาจมีปัญหา ควรเข้าตรวจสภาพรถโดยเร็วที่สุด

สัญลักษณ์เตือนกาน้ำมันเครื่อง 

สัญลักษณ์เตือนกาน้ำมันเครื่อง 

ไฟโชว์หน้าปัดรถยนต์รูปกาน้ำมันเครื่องนี้โดยปกติจะแสดงขึ้นมาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และดับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเราทำการสตาร์ทรถยนต์ แต่หากสัญลักษณ์นี้ปรากฏเป็นสีแดงในขณะที่กำลังขับรถอยู่ นั่นหมายความว่า แรงดันน้ำมันเครื่องในระบบมีแรงดันต่ำกว่าค่าที่กำหนด ซึ่งส่งผลต่อระบบการหล่อลื่นในเครื่องยนต์ และอาจสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องยนต์ได้การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือควรจอดรถและติดต่อช่างมาตรวจสภาพนอกสถานที่หรือลากรถเข้าอู่เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์

สัญลักษณ์เตือนเบรกมือ หรือ เครื่องหมายตกใจ

สัญลักษณ์เตือนเบรกมือ สัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจ

สัญลักษณ์รูปเครื่องหมายตกใจนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อ ผู้ขับขี่ลืมเอาเบรกมือลงขณะที่รถกำลังถูกขับเคลื่อน แต่หากลดเบรกมือลงแล้วแต่ไฟไม่ดับ แสดงว่าน้ำมันเบรกอาจจะพร่องจนทำให้มีแรงดันไม่เพียงพอ ในกรณีที่เติมน้ำมันเบรกให้อยู่ในระดับที่กำหนดแล้วยังมีไฟหน้าปัดรถขึ้นเตือนอยู่ควรรีบนำรถเข้าศูนย์หรืออู่โดยเร็วที่สุด เนื่องจากระบบจ่ายน้ำมันอาจรั่วได้

สัญลักษณ์ไฟเตือนรูปแบตเตอรี

สัญลักษณ์ไฟเตือนรูปแบตเตอรี

การที่สัญลักษณ์รูปแบตเตอรีปรากฏขึ้นไม่ได้เป็นการแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่เสียหาย แต่หมายถึงระบบไฟฟ้าภายในเครื่องยนต์กำลังมีปัญหา  เช่น ปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือระบบชาร์จไฟมีปัญหา หากเจอสัญลักษณ์นี้ขึ้น สิ่งแรกที่ผู้ขับขี่ควรทำคือลดการใช้งานไฟฟ้าในรถ เช่น ปิดแอร์และวิทยุ และนำรถไปตรวจสอบสภาพที่ศูนย์บริการเร็วที่สุดก่อนที่จะมีปัญหาในระบบไฟฟ้าภายในรถที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยขณะขับขี่ได้

สัญลักษณ์เตือนอุณหภูมิรูปเทอร์โมมิเตอร์

สัญลักษณ์เตือนอุณหภูมิรูปเทอร์โมมิเตอร์

หากสัญลักษณ์นี้แสดงเป็นสีแดงขณะขับขี่ นั่นหมายถึงสัญญาณอันตราย เพราะมันกำลังเตือนว่ามีความผิดปกติในระบบทำความร้อนของเครื่องยนต์ สาเหตุอาจมาจากพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน หรือมีน้ำยาหล่อเย็นขาดหรือรั่ว หากฝืนขับรถต่อไป อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ควรรีบจอดรถและตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ทันที

สัญลักษณ์อื่น ๆ บนหน้าปัดรถที่ควรรู้

เพื่อการทำความเข้าใจมากขึ้น สัญลักษณ์นอกเหนือจากสัญลักษณ์ที่กล่าวไปก่อนหน้า ยังมีสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญซึ่งมือใหม่หัดขับอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น

สัญลักษณ์รูปไฟตัดหมอก 

สัญลักษณ์รูปไฟตัดหมอก 

สัญลักษณ์ไฟโชว์บนหน้าปัดรถยนต์นี้ไม่ได้หมายถึง แมงกระพรุน แต่หมายถึงรถกำลังใช้งานฟังก์ชันไฟตัดหมอกอยู่ โดยจะเราจะเปิดใช้งานระบบนี้ก็ต่อเมื่อเริ่มมองพื้นผิวของถนนไม่เห็น หรือมองไม่ชัด เช่น ขณะที่ฝนตกหนักหรือหมอกลงหนา ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นทางข้างหน้าระยะใกล้ได้ดีขึ้น ไม่ควรเปิดใช้ในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนที่ไม่มีหมอก เพราะแสงไฟตัดหมอกมีความสว่างมาก แสงอาจไปรบกวนผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่นทำให้ตาพร่าและเกิดอุบัติเหตุได้ 

สัญลักษณ์รูปเติมน้ำมัน 

สัญลักษณ์รูปเติมน้ำมัน

สัญลักษณ์นี้หมายถึงระดับน้ำมันในถังใกล้จะหมด แต่ยังสามารถขับต่อไปได้อีกสักระยะประมาณ 20-30 กิโลเมตร  โดยเฉลี่ยจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงในถังประมาณ 10-15% ของปริมาณความจุถัง

สัญลักษณ์ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัว 

สัญลักษณ์ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัว

สัญลักษณ์ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัวของรถ หรือ ระบบป้องกันการลื่นไถลจะปรากฏขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ารถของคุณขาดการควบคุมบนพื้นผิวถนนที่มีความเปียกลื่น หากคุณได้ปิดระบบนี้ไป ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณเปิดใช้งานอีกครั้ง แต่ถ้าสัญลักษณ์นี้เริ่มกะพริบอย่างถี่ขณะที่คุณขับรถบนพื้นผิวถนนที่เปียกลื่นหรือในช่วงที่ฝนตก นั่นหมายความว่าระบบนี้กำลังทำงานช่วยควบคุมการทรงตัวของรถให้คุณอยู่

วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อได้รับสัญญาณไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์

เมื่อเจอไฟสัญญาณเตือนขณะขับขี่โดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะไฟสีแดงและสีเหลือง การเข้าใจความหมายของสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที บางสัญลักษณ์อาจต้องจอดรถและเรียกช่างมาช่วยตรวจเช็ก ในขณะที่บางสัญลักษณ์อาจแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเบื้องต้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติและรับมือกับปัญหาทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงหรืออุบัติเหตุตามมา 

จะเห็นได้ว่าสัญญาณไฟเตือนบนหน้าปัดหน้ารถยนต์นี้ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของเครื่องยนต์อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณสามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้น  จึงไม่ควรพลาดการทำประกันรถยนต์ กับ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ  ที่สามารถทำประกันได้ง่ายทางออนไลน์ พร้อมช่วยคุ้มครองทุกเหตุการณ์บนท้องถนน มีให้เลือกครบทุกประเภท ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2+ และ ชั้น 3 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของศรีสวัสดิ์พร้อมให้บริการกว่า 5,500 สาขาทั่วประเทศไทย โทร. 1652 หรือ LINE Official @srisawad

Share This