ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยไพบูลย์

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ครอบครัวสุขใจ X2

ทำไมต้องเลือกประกันไทยไพบูลย์?

 • ให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการเติมน้ำมันในกรณีที่น้ำมันหมด
 • บริการช่วยเหลือรถยก – ลาก
 • ประสานงานช่างซ่อมรถยนต์
 • ประสานงานช่างกุญแจ
 • บริการประสานงานเพื่อการเดินทางต่อเนื่อง
 • บริการเลขาส่วนตัวทั่วโลก
 • ไม่ต้องสำรองค่ารักษา เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนในโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่ง

เงื่อนไขการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 15-60 ปี บริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
 • บุตรต้องอายุ 1-19 ปี (ต่ออายุได้ถึง 23 ปี)
 • มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน และวีซ่าเข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อได้ 1 ฉบับ

สนใจซื้อหรือสอบถามประกันอุบัติเหตุไทยไพบูลย์ ติดต่อได้ที่ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สาขาใกล้บ้านท่าน หรือโทร 1652


พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์โทร 02-209-3299