สมัครงาน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( 7 ตำแหน่ง )
 • เงินเดือน : 12,000 + Incentive
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  ตึกศรีสวัสดิ์ ซอยอินทามระ41 (MRT สุทธิสาร)
 • อัตรา : 5 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. โทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทำกับบริษัทฯ
 2. รับสายให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 3. บันทึกคีย์ข้อมูลลูกค้าตามระบบของบริษัทคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ป.ตรีทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีใจรักงานบริการ
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์
 7. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

ติดต่อ : 065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (MRT สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ ทางออกประตู 1)
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์
 • อัตรา : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. จัดเตรียม จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการติดตามและแก้ไขหนี้ ให้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด
 2. จัดการและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและรายงาน
 3. จัดทำ Incentive report ให้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
 4. สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนด ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
 5. ปรับปรุงข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ใช้ติดตาม ผลการติดตาม การจัดชั้นหนี้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมากำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมและบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ MIS/Report อย่างน้อย 3-5 ปี
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้นำทีมงาน MIS/Report อย่างน้อย 1-2 ปี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล
 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม VBA,(ETL SSIS),(Report SSRS/Tableau/QlikView/Power BI), (SQL SERVER) และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
 6. มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ติดต่อ : 065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  ตึกศรีสวัสดิ์ ซอยอินทามระ41 (MRT สุทธิสาร)
 • เงินเดือน : เงินเดือน +Incentive+OT
 • อัตรา : จำนวนมาก

รายละเอียดงาน

1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ

2.ติดตามทวงถาม เพื่อให้เกิดการชำระหนี้

3.ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. (OT วันเสาร์ 2 เสาร์ต่อเดือน)

รายละเอียดงาน

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ และพิมพ์สัมผัสได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีใจรักในการบริการ
 5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 6. หากมีประสบการณ์การติดตามทวงถามหนี้อย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ : 065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)

 • สถานที่ปฎิบัติงาน : ตึกศรีสวัสดิ์ ซอยอินทามระ41 (MRT สุทธิสาร)
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์
 • อัตรา : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ดูแลบริหารทีมขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ 10-15 คน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของยอดขายตามที่ทางบริษัทกำหนด
2.ทำเรื่อง Renew ประกันภัยสาขา
3.ดูแลเรื่องวินัยการทำงานของพนักงานที่ดูแลในทีมขาย
4.ตรวจสอบคอมมิชชั่นของพนักงานขาย

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 30-45 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)
 4. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทีม Telesales ประกันภัยรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป
 5. มีความรู้ด้านประกันรถยนต์ , มีทักษะการบริหารทีมขายให้บรรลุ Target
 6. มีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย
 7. สามารถใช้ Word , Excel พื้นฐานได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)

ส่ง Resume

 • เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 30,000 -70,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารบิสโก้ บางรัก
 • อัตรา : จำนวนมาก

รายละเอียดงาน
1.เสนอขายประกันสุขภาพกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทฯ มีฐานข้อมูลลูกค้าให้
2.แนะนำประกันสุขภาพที่ความคุ้มครองเหมาะสมกับลูกค้า
3.ดูแลและบริการหลังการขาย
4.ประสานงานติดตามความคุ้มครองให้ลูกค้า
5.เป็นงานประจำ ทำงานประจำในออฟฟิศทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 22-40 ปี
 3. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป กรณีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี หากมีประสบการณ์ขายประกันสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ติดต่อ : 065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)

 

 • เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 30,000 -70,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :อาคารบิสโก้ บางรัก
 • อัตรา : จำนวนมาก

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อแจ้งข้อมูลลูกค้าด้านประกันผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้
  2. แนะนำประกันรถ ที่ความคุ้มครองเหมาะสมกับลูกค้า
  3. ดูแลและบริการหลังการขาย
  4. ประสานงานติดตามความคุ้มครองให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ
  อายุ 22-40 ปี
  3.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป กรณีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี หากมีประสบการณ์ขายประกันภัยรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4.มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ติดต่อ : 065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารศรีสวัสดิ์ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • อัตรา : 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. ว่าความด้านคดีตามที่บริษัทมอบหมาย
 2. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา
 3. จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟ้องร้อง ต่อสู้คดี โต้แย้ง ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนศาล
 4. ดำเนินการค้นคว้า ศึกษาข้อกฎหมาย และคำพิพากษาศาลฎีกา รวมทั้งการให้ความเห็นในทางกฎหมาย
 5. ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่พนักงานภายในบริษัทได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรีหรือโท สาขานิติศาสตร์

2.มีความรู้ทางด้านกฎหมายด้านคดีอาญาเป็นหลัก

3.มีใบอนุญาตให้เป็นทนาย และมีประสบการณ์ว่าความ 2-5ปี

4.มีประสบการณ์ว่าความคดีอาญา ,คดีแพ่ง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

5.สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

ติดต่อ : 065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)