การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ร่วมนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับลูกหนี้ที่ยังไม่เคยได้รับการปรับโครงสร้างหนี้

 

1. ก่อนเป็น หนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อเริ่มมีสัญญาณว่าลูกหนี้กำลังมีปัญหา โดยให้ลูกหนี้มีเวลาตัดสินใจปรับโครงสร้างหนี้ก่อนกลายเป็น หนี้เสีย

 

2. หลังเป็น หนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้ลูกหนี้มีเวลาตัดสินใจ ก่อนถูกโอนขายหนี้หรือยึดทรัพย์

– เจ้าหนี้ห้ามโอนขายหนี้ก่อนครบกำหนด 60 วัน หลังเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้

 

 เงื่อนไขการพิจารณา

# ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานสัญญาณปัญหาหนี้กับทางบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

# บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นรายกรณี

 

ลูกค้าศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สนใจปรับโครงสร้างหนี้ สามารถติดต่อได้ที่ 1652

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย

ปิดหนี้ก่อนกำหนด ไม่ต้องจ่าย payment Fee
📢 Prepayment fee คือ ค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด
แบงก์ชาติ ห้ามเรียกเก็บ prepayment fee ในสินเชื่อภายใต้กำกับของแบงก์ชาติดังนี้
📌 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
📌 สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano finance)
📌 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
📌 สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
📌 สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่น ๆ เช่น สินเชื่อสวัสดิการ
📍 ยกเว้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ผู้ให้บริการยังเรียกเก็บ prepayment fee ได้ในกรณีรีไฟแนนซ์ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ดอกเบี้ยต่ำในช่วง 3 ปีแรก
🧡 หากลูกค้าศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สนใจปรับโครงสร้างหนี้ สามารถติดต่อได้ที่ 1652
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย ดูน้อยลง
สัญญาณปัญหาหนี้
📌 สัญญาณว่าลูกหนี้กำลังมีปัญหา เช่น จ่ายขั้นต่ำ จ่ายช้า กดบัตรเงินสดมาจ่ายคืนหนี้อื่น รายได้ไม่พอรายจ่าย ถ้าคุณมีอาการแบบนี้ ลูกค้าศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สามารถปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ได้ โทร 1652 🧡
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย
ช่องทางติดต่อให้คำปรึกษาหนี้และแก้หนี้
📍 หากคุณกำลังมองหาช่องทางติดต่อให้คำปรึกษาหนี้และแก้หนี้ของสถาบันการเงิน สามารถปรึกษาที่ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ได้นะคะ ติดต่อได้ที่ 1652 เราพร้อมให้บริการทุกท่านค่ะ 🧡
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย
เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว สามารถปรับซ้ำได้หรือไม่?
เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ขอปรับซ้ำได้ไหม ❓
📌 หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสีย แต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสีย ยังสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกตามเกณฑ์*
📌 แต่หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ทั้งก่อนและหลังเป็นหนี้เสียแล้ว ยังสามารถปรึกษาเจ้าหนี้ได้เป็นรายกรณี
🧡 ลูกค้า ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สนใจเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ ติดต่อ 1652 ได้เลยนะคะ
*หมายเหตุ เกณฑ์ responsible lending ลูกหนี้มีสิทธิขอปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง และหลังเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนับรวมการปรับโครงสร้างหนี้ก่อน 1 ม.ค. 67
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย ดูน้อยลง
มีหนี้กับ หลายเจ้าหนี้ ทำอย่างไร?
มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้จะทำอย่างไรดี ❓
📌 ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยแจ้งข้อมูลภาระหนี้ทั้งหมดให้ครบถ้วน
📌 เจ้าหนี้แต่ละรายจะพิจารณาภาระหนี้ทั้งหมด และเสนอเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้ และมีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ
📌 ติดต่อคลินิกแก้หนี้ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ไว้ที่เดียว หากเข้าข่ายตามนี้
-หนี้บัตรหรือสินเชื่อส่วนบุคคล
-ค้างชำระมากกว่า 120 วัน
-ยอดหนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
-ยังมีรายได้และอายุไม่เกิน 70 ปี
🧡 ลูกค้า ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สนใจเข้าร่วม โครงการแก้หนี้ ติดต่อ 1652
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย ดูน้อยลง
ช่องทางติดต่อปรับโครงสร้างหนี้
สายด่วนโครงการแก้หนี้กับ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ติดต่อได้ที่ 1652 ต่อ 99 เราพร้อมให้บริการทุกท่านค่ะ 🧡
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย