กิจกรรมและประกาศ

ประกาศผลรางวัล : ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ จัดใหญ่แจกอั่งเปา🧧 รับตรุษจีน 2024 บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ผ่านทาง SMS (เบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี 1 08083513xx 2 08079083xx 3 06359486xx 4 08582957xx 5 09102527xx 6 08489144xx 7 08276227xx 8 08961426xx 9 08499614xx 10 09526255xx 11 09270129xx 12 09533141xx 13 09437383xx 14 06239403xx 15 09256795xx 16 09697127xx 17 08439772xx 18 09535255xx 19 08076067xx 20 08306593xx 21 09527626xx 22 09376047xx 23 08142638xx 24 06258439xx 25 09456447xx กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 – 10 ก.พ. 2567 2.ผู้โชคดี 25 ท่าน รับคูปองเติมน้ำมันจากปั๊ม PT มูลค่ารางวัลละ 200 บาท ท่านละ 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 5,000 บาท 3.บริษัทฯ จะทำการสุ่มผู้โชคดีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00 น. ณ อาคารศรีสวัสดิ์ (สำนักงานใหญ่) 4.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น. ผ่านเว็บไซต์ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ (www.sawad.co.th) 5.บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ผ่านทาง SMS (เบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 6.ทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีโดยพิจารณาคำตอบที่เหมาะสมและถูกใจทีมงานมากที่สุด 7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 8.พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย / กิจกรรมครั้งนี้ 9.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด 10.การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

อ่านต่อ

ประกาศผลรางวัล : ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ จัดใหญ่แจกอั่งเปา🧧 รับตรุษจีน 2024 บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ผ่านทาง SMS (เบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี 1 08083513xx 2 08079083xx 3 06359486xx 4 08582957xx 5 09102527xx 6 08489144xx 7 08276227xx 8 08961426xx 9 08499614xx 10 09526255xx 11 09270129xx 12 09533141xx 13 09437383xx 14 06239403xx 15 09256795xx 16 09697127xx 17 08439772xx 18 09535255xx 19 08076067xx 20 08306593xx 21 09527626xx 22 09376047xx 23 08142638xx 24 06258439xx 25 09456447xx กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 – 10 ก.พ. 2567 2.ผู้โชคดี 25 ท่าน รับคูปองเติมน้ำมันจากปั๊ม PT มูลค่ารางวัลละ 200 บาท ท่านละ 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 5,000 บาท 3.บริษัทฯ จะทำการสุ่มผู้โชคดีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00 น. ณ อาคารศรีสวัสดิ์ (สำนักงานใหญ่) 4.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น. ผ่านเว็บไซต์ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ (www.sawad.co.th) 5.บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ผ่านทาง SMS (เบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 6.ทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีโดยพิจารณาคำตอบที่เหมาะสมและถูกใจทีมงานมากที่สุด 7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 8.พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย / กิจกรรมครั้งนี้ 9.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด 10.การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

อ่านต่อ

ประกาศผลรางวัล : ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ จัดใหญ่แจกอั่งเปา🧧 รับตรุษจีน 2024 บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า...

อ่านต่อ

ระยะเวลากิจกรรม : 20 - 24 ธ.ค. 66 ของรางวัลจะถูกจัดส่งทาง SMS ไปยังเบอร์โทรที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น ผู้โชคดี : ลำดับทื่ เบอร์โทร 1 0954359xxx 2 0956517xxx 3 0931839xxx 4 0638622xxx 5 0616650xxx 6 0940634xxx 7 0869042xxx 8 0908975xxx 9 0818180xxx 10 0855609xxx 11 0922380xxx 12 0849666xxx 13 0981434xxx 14 0623734xxx 15 0989990xxx 16 0951460xxx 17 0949232xxx 18 0928946xxx 19 0983535xxx 20 0946685xxx 21 0853651xxx 22 0632454xxx 23 0936830xxx 24 0833668xxx 25 0902579xxx   กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง 2.ผู้โชคดี...

อ่านต่อ

ระยะเวลากิจกรรม : 20 - 24 ธ.ค. 66 กำลังโหลด… กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง 2.ผู้โชคดี 25 ท่าน...

อ่านต่อ

ระยะเวลากิจกรรม : 20 - 24 ธ.ค. 66 กำลังโหลด… กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง 2.ผู้โชคดี 25 ท่าน...

อ่านต่อ

ระยะเวลากิจกรรม : 20 - 24 ธ.ค. 66 กำลังโหลด… กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง 2.ผู้โชคดี 25 ท่าน...

อ่านต่อ

ระยะเวลากิจกรรม : 20 - 24 ธ.ค. 66 กำลังโหลด… กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง 2.ผู้โชคดี 25 ท่าน...

อ่านต่อ

ระยะเวลากิจกรรม : 20 - 24 ธ.ค. 66 กำลังโหลด… กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1.ตอบคำถามกิจกรรมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง 2.ผู้โชคดี 25 ท่าน...

อ่านต่อ

SAWAD กวาดกำไร Q3/66 ต่อเนื่อง 1.4 พันล้านบาท รวม 9 เดือนกำไรสุทธิเฉียด 4...

อ่านต่อ

SAWAD ขายหุ้นกู้ใหม่ 4 รุ่น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันแก่ผู้ลงทุนทั่วไป วงเงิน 4,500 ล้านบาท หมดเกลี้ยง!...

อ่านต่อ