บทความ > อยากมีมอเตอร์ไซค์ใช้ต้องรู้จัก สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์ราคาย่อมเยา ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร
อยากมีมอเตอร์ไซค์ใช้ต้องรู้จัก สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


อยากมีมอเตอร์ไซค์ใช้ต้องรู้จัก สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ถือเป็นเป็นสินเชื่อในระบบที่ลูกค้าส่วนมากสามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ง่ายที่สุด เพราะ เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถกู้ซื้อมอเตอร์ไซด์ได้แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ต้องมีเงินดาวน์ เลยก็ได้ ทั้งนี้การใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจะเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้บริการ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่ควบคุม

ทำไมจึงควรใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

เมื่อมีความต้องการมอเตอร์ไซค์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มีเงินไม่พอ ทางเลือกของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงได้ คือ การไปที่ร้านดีลเลอร์ เลือกมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการ เช่น สี รุ่น ขนาดของเครื่อง เป็นต้น พร้อมกับแจ้งให้ร้านดีลเลอร์ทราบว่า ต้องการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพียงแค่นี้ก็เป็นโอกาสในการได้รับมอเตอร์ไซค์เพื่อไปใช้สร้างอาชีพ

สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ คืออะไร

สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ คือการซื้อมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบของการขอสินเชื่อ ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ เลือกจำนวนเงินดาวน์ โดยที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่ เงินดาวน์ และประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้า ซึ่งโดยรวมจะเรียกว่า “ความเสี่ยงของลูกค้า” ดังนี้

  • ความเสี่ยงต่ำ หมายถึง การที่ลูกค้ามีเงินดาวน์ ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด และ ประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้าตรงเวลาสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำ
  • ความเสี่ยงสูง หมายถึง ลูกค้าไม่มีเงินดาวน์ และประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้าไม่ค่อยตรงเวลาตามกำหนดระยะเวลาชำระบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าจะได้ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือ ความเสี่ยงสูง ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ ก็ถือว่าถูกกว่าดอกเบี้ยนอกระบบ อีกทั้ง สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ จะเป็นประตูบานแรกและประตูที่จะช่วยลูกค้าที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง ให้ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อในระบบของสถาบันอื่นได้ไม่ยาก เพียงลูกค้ามีวินัยทางการเงิน โดยรักษาประวัติการชำระค่างวดให้ตรงเวลา สม่ำเสมอ เมื่อประวัติการชำระเงินดี จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น พร้อมกับได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้ ทุกสถาบันสินเชื่อในระบบ จะต้องปฎิบัติงานตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่ควบคุม เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) การติดตามหนี้ และอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกด้วย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

สำหรับลูกค้าที่เคยพลาดพลั้งในเรื่องวินัยทางการเงินไปแล้ว ทั้ง สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ เป็นสินเชื่อในระบบที่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ เพราะเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ แล้ว ขอให้ตั้งใจสร้างวินัยในการชำระคืนค่างวดให้ตรงเวลา สม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา (รวมถึงสินเชื่ออื่นๆในระบบ) และ งดการกู้เงินนอกระบบ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถสร้างประวัติที่ดีในระบบได้ และการเข้าถึงสินเชื่อในระบบก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไ อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษาคุณสมบัติ และ เงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ และของแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน ว่าคุณสมบัติในการขอสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของการให้บริการสินเชื่อนั้นๆหรือไม่

นอกจากนี้เมื่อทำการเช่าซื้อแล้วสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมคือ ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และประกันอุบัติเหตุ บางครั้งลูกค้าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อ และมักมีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้มากมาย แต่จากสถิติพบว่าความคุ้มครองที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากกว่าโทษ และได้รับความคุ้มครอง คุ้มค่ามากกว่าค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของลูกค้าเองว่าต้องการมีประกันด้วยหรือไม่

และเมื่อลูกค้าผ่อนชำระจนครบระยะเวลาแล้ว สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือกรรมสิทธิ์ในมอเตอร์ไซค์ของลูกค้า ที่บริษัทต้องดำเนินการให้ลูกค้าเมื่อการผ่อนค่างวดสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่มีวินัยในการผ่อนชำระค่างวดหรือค้างค่างวดติดต่อกันเกิน 3 เดือน ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้ให้บริการสามารถขอยึดมอเตอร์ไซค์ที่ค้างการชำระค่างวดได้ทันที เช่นกัน ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำให้ผู้เช่าซื้อรักษาวินัยในการผ่อนชำระเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

อยากมีมอเตอร์ไซค์ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ช่วยได้

วิธีการขอสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ มีดังนี้

โดยทั่วไปแล้วการขอสินเชื่อช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ ไม่ยากโดยผู้ขอจะตัองแจ้งที่ร้านดีลเลอร์เมื่อเลือกสี รถ รุ่น เรียบร้อยแล้ว และเช็คว่าคุณสมบัติของผู้ขอตรงตามเงื่อนไขของการขอสินเชื่อเช่าซื้อหรือไม่ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ พื้นที่อยู่อาศัย  ตรงตามเกณฑ์หรือไม่ พร้อมกับเตรียมเอกสารให้พร้อม เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอสินเชื่อ เอกสารรับรองรายได้ สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น

โดยลูกค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์จากศรีสวัสดิ์

Share This