กิจกรรมและประกาศ > SAWAD แจกฟรี ประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน”เฟซบุ๊ก-ไลน์”
SAWAD แจกฟรี ประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน”เฟซบุ๊ก-ไลน์”

SAWAD แจกฟรี ประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน”เฟซบุ๊ก-ไลน์”

“ศรีสวัสดิ์” แจกฟรีประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิฟรีผ่าน Facebook & Line@srisawad‌ ‌ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นไป พร้อมกำชับพนักงานดูแลลูกค้าใกล้ชิด หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสาขาใกล้บ้านได้

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทได้กำชับพนักงานให้ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และหากลูกค้ารายใดต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ไปติดต่อสาขาใกล้บ้านได้ หรือโทร 1652

นอกจากนี้บริษัทได้จัดแคมเปญพิเศษแจกฟรีประกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไป โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน Facebook‌ ‌&‌ ‌Line@srisawad ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้ที่ลงทะเบียน 50,000 รายแรกจะได้สิทธิก่อน และเมื่อ‌มี‌การ‌ลง‌ทะเบียน‌เสร็จ‌สม‌บูรณ์‌จะจัดส่ง ‌SMS‌ ‌เพื่อ‌ยืนยัน‌การ‌เอา‌ประกัน‌ภัย‌ให้‌ภายใน‌ 7‌ ‌วัน โดยจะได้รับ‌ความ‌คุ้มครอง‌ ‌30‌ ‌วัน‌ นับจากวันที่ลงทะเบียน ‌ทั้งนี้ไม่เกินวัน‌ที่‌ ‌30‌ ‌เมษายน‌ ‌2563‌ ‌กรณี‌ผู้‌ลง‌ทะเบียน‌รับ‌สิทธิ์‌มี‌ข้อ‌สงสัย‌หรือ‌ต้องการ‌ข้อมูล‌เพิ่ม‌เติม‌ ‌สามารถ‌ติดต่อ‌ได้ที่‌โทรศัพท์‌ ‌หมายเลข‌ ‌02‌-612‌-9888‌ ‌

“ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด SAWAD ก็ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งลูกค้าของบริษัทเองถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสาขาใกล้บ้านได้ และเราก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ในเร็วๆ นี้” นางสาวธิดา กล่าว

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการรับสิทธ์ฟรีประกันโควิด-19 ดังนี้

1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 50,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น จำกัดความคุ้มครอง 1 รายต่อ 1 สิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 64 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทย
3. ระยะเวลาประกันภัย 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ความคุ้มครองต้องไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563
4. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1) ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5. กรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากโควิด-19 วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย
6. กรณีชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากโควิด-19 สูงสุดวันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 วัน ต่อผู้เอาประกันภัย (คุ้มครองภายในระยะเวลาเอาประกันภัย)
7. จำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ประกันภัย และขึ้นอยู่กับผลการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
8. กรมธรรม์ต้องยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
9. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ กลุ่มของบริษัทประกันภัย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ Facebook : ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ หรือ ไลน์ @srisawad 

Share This