บทความ > เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566 ละเอียดครบทุกขั้นตอน
เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566
เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566 ละเอียดครบทุกขั้นตอน

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566 ละเอียดครบทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนใช้ไฟฟรีปี 2566 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยุคนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัด โดยเฉพาะค่าไฟที่มีราคาแพงขึ้นทุกวัน และสำหรับใครที่ใช้ไฟน้อย อย่าลืมลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกับการไฟฟ้า ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก แต่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เรามากขึ้น

รู้จักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566 จะมอบให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นบัตรที่ทางรัฐบาลแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์กำหนด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในรัฐสวัสดิการของไทยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดเกณฑ์ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือ และวงเงินสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ไปจนถึงค่าน้ำค่าไฟ โดยจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด

เกณฑ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย
 2. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ไม่เป็นผู้ต้องขังหรือถูกกักกัน
 3. มีรายได้ต่อปีของบุคคลและครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และมีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 4. ไม่มีวงเงินกู้หรือกู้บ้านเกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
 5. กรณีไม่มีครอบครัว ไม่มีกรรมสิทธิ์ให้อสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 • มีห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่
 • มีบ้านพร้อมที่ดิน บ้านเดี่ยว ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางวา
 • เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วจะต้องมีพื้นที่การเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

รู้คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี 2566

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • ต้องลงทะเบียนการใช้ไฟเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล
 • ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์
 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นจำนวน 3 เดือน
 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นวงเงิน 315 บาทต่อเดือน
 • ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีปี 2566

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรีประจำปี 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการใช้ไฟอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี 2566 ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบสิทธิ์ หากว่าเข้ากับเงื่อนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีได้
 2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามพื้นที่บริการของหน่วยงาน
 3. เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์
 4. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วเลือกถัดไป
 5. ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อีกครั้ง หากถูกต้อง ครบถ้วน ให้กด “ยืนยันการลงทะเบียน”
 6. ระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเอาไว้ ให้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ แล้วกดยืนยันการลงทะเบียน
 7. จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นการแสดงผลว่าเราสามารถยืนยันตัวตนได้สำเร็จ

หลังจากที่ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ทางระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติของเราว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยจะแจ้งผลผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นเราสามารถตรวจสอบสถานะหรือยกเลิกการใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าทั้งสองแห่งได้เลย

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องเตรียม

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เราต้องเตรียม สำหรับการได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี ได้แก่

 • รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 • บัญชีแสดงสัญญา (CA/Ref No.1) เป็นตัวเลข 9 หลัก อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า
 • ที่อยู่
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ชื่อนามสกุล เบอร์โทร และอีเมล

ข้อความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ปี 2566 ได้ที่การไฟฟ้านครหลวง และสำหรับพื้นที่นอกเหนือจากนี้ให้ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กำหนด 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน เท่านั้น
 • เมื่อลงทะเบียนไฟฟ้าฟรีและยืนยันผลเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีในเดือนถัดไป หากไม่ได้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่การไฟฟ้านครหลวง เบอร์โทรศัพท์ 1130 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เบอร์ 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ใครลงทะเบียนไฟฟ้าฟรีประจำปี 2566 ไปแล้ว แต่ยังหมุนเงินไม่ทัน ร้อนใจ สามารถมาขอสินเชื่อเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ เพียงใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เเล้วมาจำนำ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ หรือโฉนดที่ดิน เพื่อขอสินเชื่อวงเงินสูงได้ที่ศรีสวัสดิ์ หมุนเงินได้ทันใจ ไม่ต้องโอนเล่ม ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่เช็กประวัติทางการเงิน ปรึกษาได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ กว่า 5,500 สาขาทั่วไทยหรือ โทร.1652 หรือ LINE Official @srisawad

ข้อมูลอ้างอิง

 1. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 จาก https://welfareregis.pea.co.th/
 2. MEA แจ้งขั้นตอนรับสิทธิ์ไฟฟรี 50 หน่วย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 จาก https://www.mea.or.th/public-relations/corporate-news-activities/announcement/eJA6zWGSU#:~:text=21%20เม.ย.%202566,ประจำเดือนพฤษภาคม%202566%20เป็นต้นไป
Share This