นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ผู้เก็บรวบรวม ใช้ ปรับปรุง หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ (Name)  เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ตามสัญญาและระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ การเสนอผลิตภัณฑ์ การตลาด การสอบถาม การประกันวินาศภัย การประกันชีวิต การส่งเสริมการขาย และการบริการหลังการขาย และเพื่อการรับทราบข้อมูลจาก ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลข้อมูล ในข้อมูลทั้งหลายที่ได้ให้ไว้ตามใบสมัคร คำขอสินเชื่อ และ KYC ด้วยความสมัครใจ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา และไม่เกินกว่าระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด

 

บริษัทฯ  จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และจะสามารถเปิดเผยให้แก่ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ของข้าพเจ้า หรือเพื่อให้เป็นตามกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ หมายเรียก ของ ส่วนราชการ ศาล อัยการ หน่วยงานตามกฎหมาย เป็นต้น 

 

บริษัทฯ อาจส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ไปยัง ต่างประเทศ หรือสาขา ของบริษัท ที่อยู่ ต่างประเทศ ซึ่งสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับและมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถขอรับสำเนา แจ้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ลบ ทำลาย คัดค้าน ตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กับ ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลข้อมูลได้ตลอดระยะเวลาที่ให้ความยินยอม

ท่านสามารถจะถอนความยินยอมได้ เว้นแต่ข้อมูล ที่มีความจำเป็นตามสัญญา และตามกฎหมาย โดยการแจ้งต่อ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด โทรศัพท์ 02-693-5555 ทั้งนี้ การถอนความยินยอม จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมก่อนหน้านี้แล้ว

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

 

Cookie คือ ไฟล์หรือส่วนของข้อมูลที่อาจเก็บบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือบนอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) ในเวลาที่คุณได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด โดยปกติ cookie จะประกอบไปด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่ cookie มา,”อายุ” ของ cookie นั้น (คือระยะเวลาที่ cookie นั้นจะอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ) และค่าหนึ่งๆ ซึ่งตามปกติคือตัวเลขเฉพาะที่มีการสุ่มกำหนดขึ้นมา

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด  จะไม่ใช้งานคุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวคุณได้ อย่างไรก็ตาม  หากคุณต้องการจำกัดหรือบล็อกคุกกี้ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด คุณสามารถดำเนินการได้ผ่านการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของคุณ ฟังก์ชัน ‘วิธีใช้’ ภายในเบราว์เซอร์ของคุณ ควรมีข้อมูลวิธีดำเนินการอยู่

 

  บริษัท ฯ จะใช้ Cookie (คุกกี้) เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น  เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของบริษัท  เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

        บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด สถานที่ติดต่อ อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 99/392 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ Call Center 02-693-5555