สมัครงาน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

Share This
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ย้อนกลับ

MIS Specialist

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (MRT สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ ทางออกประตู 1)
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์
 • อัตรา : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. จัดเตรียม จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการติดตามและแก้ไขหนี้ ให้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด
 2. จัดการและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและรายงาน
 3. จัดทำ Incentive report ให้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
 4. สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนด ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
 5. ปรับปรุงข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ใช้ติดตาม ผลการติดตาม การจัดชั้นหนี้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมากำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมและบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ MIS/Report อย่างน้อย 3-5 ปี
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้นำทีมงาน MIS/Report อย่างน้อย 1-2 ปี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล
 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม VBA,(ETL SSIS),(Report SSRS/Tableau/QlikView/Power BI), (SQL SERVER) และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
 6. มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ติดต่อ : 065-940-2655 (คุณหมิว) , 063-202-8456 (คุณอ้อน),061-413-0451 (คุณออย), 061-413-2741 (คุณกวาง)

Share This