บทความ > แชร์เคล็ดลับก่อนกู้สินเชื่อบ้าน จำนองบ้านต้องรู้อะไรบ้าง?
บอกต่อวิธีเลือกสินเชื่อบ้านแบบผ่อนสบาย
แชร์เคล็ดลับก่อนกู้สินเชื่อบ้าน จำนองบ้านต้องรู้อะไรบ้าง?

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


แชร์เคล็ดลับก่อนกู้สินเชื่อบ้าน จำนองบ้านต้องรู้อะไรบ้าง?

สินเชื่อจำนองบ้านเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ให้เราได้หมุนเงินเพื่อทำการลงทุนหรือใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย การกู้เงินสดมาหมุนเงินอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการขอสินเชื่อจำนองบ้าน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่าสินเชื่อจำนองบ้าน และอาจทำให้ผู้กู้ต้องชำระเงินดอกเบี้ยสูงขึ้นในระยะเวลายาวนาน

ดังนั้นสินเชื่อจำนองบ้าน หรือสินเชื่อบ้านแลกเงินจึงเป็นคำตอบสำหรับหลายๆ คนที่มีบ้าน ที่ดินและกำลังมองหาสินเชื่อ ต้องรู้อะไรบ้าง มาดูกันเลย

สินเชื่อบ้านคืออะไร?

สินเชื่อบ้านและสินเชื่อที่ดิน คือหนึ่งในประเภทของเงินกู้ ที่ทำการกู้ยืมมาจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ในระยะยาว เพื่อนำมาสร้างหรือซื้อบ้านหรือคอนโดของคุณ โดยผู้กู้จะต้องนำที่อยู่อาศัยแห่งนั้นเป็นหลักค้ำประกันการจำนอง และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน (Home Loan) เป็นงวด ๆ ซึ่งเป็นเงินที่ธนาคารจะคิดเพิ่มเติม พร้อมกับเงินต้นหรือจำนวนเงินจริงที่ผู้กู้ยืมไป แต่อัตราดอกเบี้ยบ้านจะแบ่งออกได้เป็นประเภทไหนบ้าง เราไปดูกันเลย

รู้จักประเภทของอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้าน

1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระคงที่ในช่วงแรกตามที่ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินกำหนด หลังจากนั้นจะมีการปรับขึ้น-ลงตามสถานการณ์ตลาดเงิน สถาบันทางการเงิน หรือต้นทุนทางการเงิน โดยจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าปีไหนจะมีการปรับขึ้นสูงหรือต่ำลงเท่าไร หรือบางปีอาจจะไม่มีการปรับเลยได้เช่นกัน

2. อัตราดอกเบี้ยคงที่

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้

ดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระซึ่งเป็นไปตามประกาศแรกเสมอ โดยอัตราดอกเบี้ยจะไม่ปรับตามสถานการณ์ตลาดเงิน

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก

ดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระในช่วง 1-5 ปีแรกในอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนแบบลอยตัว ในอัตราที่อาจจะสูงหรือต่ำกว่าเดิม

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได

อัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นเป็นรอบปี เช่น ปีแรกอยู่ที่ 2.5% ปีที่สองเพิ่มขึ้นมาเป็น 3.5 % ปีที่สาม 4.5% และหลังจากนั้นจะถูกปรับเป็นแบบลอยตัว

3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา

อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ที่ระยะหนึ่ง และเริ่มปรับใหม่ให้คงที่ โดยคิดเป็นรอบระยะเวลา เช่น ทุก ๆ 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น

วิธีการเตรียมยื่นกู้สินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง?

 • เตรียมงบหรือวงเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อบ้าน และวางแผนการเงินในการจ่ายค่างวด
 • เปรียบเทียบเงินเดือน ฐานรายได้ กับราคาบ้าน คอนโด ที่ดิน
 • ศึกษาดูข้อมูลและเงื่อนไขในการยื่นกู้จากแหล่งกู้สินเชื่อบ้าน
 • เตรียมเอกสารในการยื่นกู้ให้พร้อม

เคล็ดลับการเลือกสินเชื่อบ้านให้เหมาะกับตัวเอง

เลือกสินเชื่อบ้าน ต้องดูจากอะไรบ้าง?

 • เลือกสินเชื่อบ้านให้ถูกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง สินเชื่อเพื่อซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนหนี้ หรือการรีไฟแนนซ์

 • คำนวณวงเงินกู้ออกมาเพื่อทราบโดยคร่าว ๆ 

ให้คุณนำราคาบ้านหักออกด้วยจำนวนเงินสดที่คุณสามารถนำไปจ่ายเพื่อซื้อบ้านได้ เพื่อจะได้ทราบว่าเงินที่คุณยังขาดอยู่และจะยื่นกู้นั้น คิดเป็นร้อยละเท่าไรของมูลค่าบ้าน เพื่อเริ่มมองหาสถาบันทางการเงินที่ให้วงเงินกู้เพียงพอกับที่คุณต้องการ 

 • คำนวณระยะเวลาในการกู้

ให้คุณคำนวณระยะเวลาการกู้คร่าว ๆ โดยพิจารณาจากอายุของคุณ ยิ่งมีอายุมากเท่าไร ระยะเวลาในการกู้ก็จะน้อยลง นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลักอีกด้วย

 • คำนวณและประเมินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่องวด

เมื่อคุณได้วงเงินที่ต้องการ ในระยะเวลาที่ต้องการ และในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแล้ว ให้คุณพิจารณาว่าสามารถจ่ายจำนวนเงินประมาณนี้ เพื่อชำระหนี้ต่องวดได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โดยอาจจะต้องคำนวณจากรายรับต่าง ๆ รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั่นเอง

 • พิจารณาจากค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

อีกหนึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อที่ดิน นั่นก็คือเงื่อนไขอื่น ๆ ของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจำนองหลักประกัน เป็นต้น

ที่ศรีสวัสดิ์ บริการสินเชื่อบ้าน ที่ดิน คอนโดทุกประเภท วงเงินสูง อนุมัติไว

มีเหตุต้องใช่เงินก้อน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ มาที่ “ศรีสวัสดิ์” เลย! บริการสินเชื่อจำนองบ้าน สินเชื่อจำนองที่ดินทุกประเภท มาพร้อมวงเงินสูง อนุมัติไว สามารถเลือกผ่อนได้สบาย อยากผ่อนสั้นหรือยาว

หากคุณสนใจสินเชื่อบ้าน สินเชื่อที่ดิน สามารถลงทะเบียนติดต่อขอสินเชื่อบ้านและรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือสามารถสมัครเองได้ที่สาขาของศรีสวัสดิ์กว่า 5,500 สาขาใกล้บ้านคุณ หรือโทร 1652

Share This