Home > ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ คว้ารางวัล Finalist 2 ปีซ้อน สาขากลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน จากเวที Thailand Social Award 2023
ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ คว้ารางวัล Finalist 2 ปีซ้อน สาขากลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน จากเวที Thailand Social Award 2023

ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ คว้ารางวัล Finalist 2 ปีซ้อน สาขากลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน จากเวที Thailand Social Award 2023

ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ คว้ารางวัล (Finalist) 1 ใน 5 แบรนด์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวที Thailand Social Award 2023 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด

การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นการสะท้อนและตอกย้ำให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะสื่อสารและเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย จับกระแส และหาแนวทางในการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ในทุกช่องทางการสื่อสารของศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ เพื่อสื่อถึงผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วนได้มากที่สุด 

งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลมีเดียด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ โดยได้พัฒนา “METRIC” โดยวัดจากช่องทางของตัวเอง (Own Channel) ออกมาเป็น Own Score และช่องทางจากการที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) ออกมาเป็น Earn Score ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ซึ่งในทุกๆ ช่องทางจะมีน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน

Share This