สมัครงาน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

Share This
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ย้อนกลับ

Business Analyst (Mgr – AVP level)

 • รายได้ : รายได้ ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำหนดขอบเขตของโครงการ, ประสานงานทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements
 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงระเบียบขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 3. วางแผนงานตามระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 4. ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบ
 5. วางแผนในการติดตั้งและทดสอบโปรแกรม รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 6. จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของระบบ เช่น Software Requirement Specification, Test Case & Test Script, User Manual, Issued Logs เป็นต้น
 7. ประเมินความเสี่ยงของโครงการ และจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
 8. วางแผนในการอบรมการใช้งานและการดูแลระบบให้กับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
 9. วางแผนและติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และประสานงานร่วมกับทีมขาย , DCS , HRM
 10. จัดทำรายงานต่างๆ และรายงานสถานภาพของโครงการ
 11. จัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ ของระบบที่ดูแลรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือโทสาขา MIS, IT, BA, Computer Science หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี
 • ทักษะการบริหารโครงการ
 • ทักษะการวิเคราะห์
 • ทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

Share This