กิจกรรมภายใน > ประกาศรายชื่อผู้ชนะ กิจกรรม TIKTOK STAR 2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ กิจกรรม TIKTOK STAR 2023

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ กิจกรรม TIKTOK STAR 2023

ทางแผนกการตลาด ขอขอบคุณเพื่อนๆพนักงานสาขาที่ให้ความร่วมมือ ส่งคลิปเข้ามาร่วมการประกวด TIKTOK STAR 2023

หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาคลิปวีดีโอทั้งหมดแล้ว ตัดสินจากผู้เข้าร่วมที่ทำถูกต้องตามกติกา และมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก

มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้ง 8 คน ที่ได้รับเงินรางวัลคนละ 3,000 บาท

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน 
กฤตกนก บุรารักษ์ 32944
สุกัญญา ธรรมนู 30617
นันทพร วงศ์คำ 27447
ชลณัฐ ธนเปี่ยมสิริ 24034
นรินทร์ เครือม่วง 13823
ลูกศร อังเปรม 20209
จรัสพร ทำกินดี 7167
ปริยา​ภัทร​ คำทะลุ​ง 14920

 

ขั้นตอนการยืนยันรับเงินรางวัล

  1. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชน,สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank),บัตรพนักงาน พร้อมคาดคำว่า “ใช้เพื่อรับเงินประกวด Tiktok Star 2023 เท่านั้น”
  2. ส่งเอกสารมาที่ e-mail : tanus.a@srisawadpower.com พร้อม cc กรุ๊ปการตลาด mrk@srisawadpower.com
    โดยใช้หัวข้ออีเมลว่า “ส่งเอกสารยืนยันรับเงินรางวัลกิจกรรม Tiktok Star 2023”
  3. ส่งเอกสารดังกล่าวกลับมาภายในวันที่ 14 ก.ค. 2566 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล
  4. ท่านจะได้รับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 31 สิงหาคม 2566*เงินรางวัล 3,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นจำนวน 90 บาท ท่านจะได้รับยอดเงิน 2,910 บาทถ้วน
Share This