ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ (สวัสดิ์คุ้มเว่อร์)

ทำไมต้องมีประกันอุบัติเหตุ?

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ยิ่งบนท้องถนนความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ยิ่งมีมาก ประกันอุบัติเหตุจึงเป็นเสมือนโล่ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวครอบคลุมค่ารักษาได้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลังเหมือนดั่งคำพูดที่ว่า “ประกันมีไว้ไม่ได้ใช้ แต่พอจะใช้แล้วไม่มี”

 

คุ้มเว่อร์

จ่ายเบี้ยเบาๆ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 240,000* บาท

 

ครบเว่อร์

มีค่ารักษาพยายาลและค่าห้องผู้ป่วย

 

อุ่นใจเว่อร์

ชดเชยรายได้สูงสุด 1,000* บาท/วัน

 

เร็วเว่อร์

จ่ายเงินปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ ตลอด24ชม.

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ (สวัสดิ์คุ้มเว่อร์)

*เงื่อนไขการรับประกันเบื้องต้น

  • อายุระหว่าง 16 ปีบริบูรณ์ – 65 ปี
  • สัญชาติไทยเท่านั้น
  • เป็นลูกค้า หรือผู้ทำธุรกรรมกับ กลุ่มบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
  • รับประกันทุกชั้นอาชีพ
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

พิจารณารับประกันภัยโดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โทร 1394 หรือ www.generali.co.th/

ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันภัยได้ที่ สาขาศรีสวัสดิ์ทั่วประเทศ หรือโทร.1652