บทความ > ไขข้อข้องใจประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทำหรือไม่ทำดีกว่ากัน?
ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ไขข้อข้องใจประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทำหรือไม่ทำดีกว่ากัน?

ไขข้อข้องใจประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทำหรือไม่ทำดีกว่ากัน?

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่ออะไรก็ตาม เจ้าหน้าที่มักจะแนะนำให้ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันว่า หากว่าเราเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เงินกู้ก้อนนี้ จะไม่กลายเป็นภาระให้แก่คนรุ่นหลัง หรือเป็นหนี้เสียอย่างแน่นอน

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อคืออะไร?

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คือ ประกันชีวิตที่คุ้มครองผู้ขอสินเชื่อตามวงเงินที่กู้ และตามระยะเวลาสินเชื่อนั้น ๆ โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินกู้ที่เหลืออยู่ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการประกันภัย หากผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือผ่อนสินเชื่อต่อได้  

            ตัวอย่างเช่น นายเอ ขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ จำนวน 500,000 บาท ผ่อนชำระจนเงินต้นเหลือ 300,000 บาทตามตารางผ่อนชำระ นายเอไก่เสียชีวิตลง ในกรณีนี้ หากไม่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไว้ ทายาทตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูก จะต้องผ่อนชำระต่อ ถึงจะมีสิทธิในรถยนต์คันดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ แต่หากไม่มีเงินผ่อนชำระต่อ สถาบันการเงินที่นายเอกู้ยืมจะทำการยึดรถยนต์คันดังกล่าวไปทันที แต่หากว่านายกอไก่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไว้ ประกันจะจ่ายเงินจำนวน 300,000 บาทให้กับสถาบันทางการเงินแทน ทายาทของนายเอก็จะไม่ต้องผ่อนชำระสินเชื่อต่อ และจะมีสิทธิเป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ทันที

            แต่เดิมนั้น การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนิยมทำในกรณีที่วงเงินสินเชื่อค่อนข้างสูงและมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่นาน อย่างการกู้ซื้อบ้าน ที่ดิน หรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาก เนื่องจากมีระยะเวลากู้หลายสิบปี และมีความเสี่ยงที่ผู้กู้จะเสียชีวิต หรือทุพพลภาพไปก่อนที่จะปิดบัญชีสินเชื่อนั้น ๆ ได้ แต่ในปัจจุบันสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ ก็สามารถซื้อประกันชีวิตรูปแบบนี้ไว้คุ้มครองได้ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อรถยนต์ แม้จะเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้ยืมที่สั้น ไม่ถึง 10 ปี แต่ก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันและสร้างความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

จำเป็นหรือไม่ ที่ขอสินเชื่อแล้วต้องทำประกันทุกครั้ง

ในความเป็นจริงแล้ว การทำสินเชื่อและการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน เราไม่จำเป็นจะต้องทำ แต่ถ้าทำก็เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือทายาทของเราว่าไม่ต้องลำบากหาเงินมาผ่อนชำระสินเชื่อต่อไป

            แล้วใครกันที่ได้ประโยชน์?

            หากคุณตัดสินใจขอสินเชื่อ แล้วเจ้าหน้าที่แนะนำให้ทำประกันไปพร้อมกันด้วย หลายคนอาจจะตั้งการ์ดและคิดว่าสถาบันการเงินได้ประโยชน์ไปเต็มๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ สถาบันทางการเงินจะสามารถมั่นใจได้ว่า หนี้ก้อนนี้จะไม่เป็นหนี้เสีย หากว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้กู้ และผู้กู้ก็จะได้มั่นใจได้ว่า คนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบากหาเงินมาใช้หนี้ก้อนนี้นั่นเอง

            แล้วใครที่ควรจะทำมากที่สุด?

            คำตอบคือ เสาหลักของครอบครัว หรือคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการหาเงินเข้าบ้าน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เพราะหากเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตหรือทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ คนอื่น ๆ ในครอบครัวจะต้องก้าวขึ้นมาทำหน้าที่นี้ ซึ่งการเสียเสาหลักของบ้านไป อาจทำให้สถานะทางการเงินเกิดความไม่มั่นคง และยิ่งต้องมีภาระในการผ่อนชำระหนี้ ก็อาจทำให้เกิดความยากลำบากมากยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจึงไม่ใช่ประกันเพื่อสถาบันทางการเงิน แต่เป็นหลักประกันเพื่อคนที่คุณรัก ให้ไม่ต้องมีภาระที่ไม่จำเป็น

สิทธิประโยชน์เเละความคุ้มครองมีอะไรบ้าง?

สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ จะให้ความคุ้มครองใน 2 กรณี คือ 1. เสียชีวิต 2. สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ ซึ่งทั้งสองกรณีทำให้ผู้กู้ไม่มีศักยภาพที่จะชำระหนี้ได้

            ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต จะคุ้มครองทุกกรณีไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย หรือสาเหตุใดก็ตาม โดยจะได้รับความคุ้มครองตามเงินประกันที่ลดลงตามตารางการผ่อนชำระ แต่ในกรณีที่ผู้กู้ได้ผ่อนชำระเกินกว่าที่สถาบันการเงินกำหนด เพื่อลดต้นลดดอก ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทก็จะได้รับเงินส่วนต่างตรงนี้ด้วยเช่นกัน

            ในกรณีสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยตารางรางรายการทดแทน เช่น กรณีสูญเสียมือหรือเท้า 2 ข้าง โดยตัดตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือสูญเสียสายตาทั้ง 2 ข้าง โดยไม่มีทางรักษาให้หายได้ จะได้รับความคุ้มครอง 100% ของวงเงินเอาประกันภัยให้กับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้สินคงค้าง และส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทด้วยเช่นกัน

กู้เงินแล้ว ทำประกันวงเงินไปเลยดีไหม?

ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อดีหรือไม่? ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องถามตัวเองก่อนว่า ทุกวันนี้เราทำประกันชีวิตเพราะอะไร คำตอบส่วนใหญ่คือ ไม่อยากจะให้คนที่เรารักต้องลำบาก ประกันชีวิตตัวนี้ก็เช่นกัน เพราะหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราขึ้นมา ลูกหลานของเราจะได้รับผลประโยชน์ไปเต็ม ๆ หรืออย่างน้อย เขาจะไม่เดือดร้อนเพราะสินเชื่อก้อนนี้ของเรา เพราะแม้ว่าบางคนจะบอกว่าให้ขายรถหรือบ้านเพื่อใช้หนี้ แต่กว่าจะขายสินทรัพย์เหล่านี้ได้ ก็เล่นเอาเหงื่อตกไปเหมือนกัน ลองพิจารณาดูสักนิด ก่อนที่จะตัดสินใจปฏิเสธประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดหรือต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบด่วน ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ อนุมัติไว ไม่ต้องใช้สลิป ไม่เช็กประวัติทางการเงิน มีสาขาพร้อมให้บริการกว่า 5,000 สาขาทั่วไทย หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ง่าย ๆ เพียงคลิกที่นี่ นอกจากนี้เรายังมีประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สำหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันไว้ให้คนที่เรารัก ไม่ต้องลำบากอีกด้วย

Share This