นโยบายการใช้คุกกี้ บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด และบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด และบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาท่านภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวที่เก็บอยู่ในสารบบของเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ของท่านหรือแฟ้มข้อมูลย่อยของโปรแกรม

 1. ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไม่สามารถปิดในระบบของบริษัทฯ ได้ โดยจะถูกตั้งค่าเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านกระทำเท่านั้น ซึ่งรวมถึงคำขอบริการ เช่น การตั้งค่าการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

Host Cookie Name
sawad.co.th PHPSESSID
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เช่น จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

Host Cookie Name
sawad.co.th _ga_gid
 • คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์จัดฟังก์ชันการทำงานและปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ตามที่ได้เคยตั้งค่าไว้ เช่น ขนาดตัวอักษร และภาษา เป็นต้น ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้ตั้งค่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งได้ถูกเพิ่มไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจตั้งค่าโดยพันธมิตรด้านโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

Host Cookie Name
sawad.co.th _gat_gtag_UA_75493415_5

 

_gcl_au

_fbp

Youtube.com

YSCVISITOR_INFO1_LIVE

fr

 1. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม การใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับ การใช้งานคุกกี้ ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลที่สามผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้และการทำงานอื่น ๆ ตามแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม

 1. ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้

บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ของท่านเป็นไปตามระยะเวลาที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้มีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้งาน โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว – บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว – บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด

 1. การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies) ได้ที่เว็บเบราว์เซอร์ (web browsers) สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ท่านสามารถตั้งค่าได้ที่