ต่อ พรบ.

form_titile02

ซื้อ พ.ร.บ. ที่ศรีสวัสดิ์
ราคาจริงใจ รอรับได้ทันที
ที่สาขาศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
ทั่วประเทศกว่า 5,000 สาขา
ใกล้บ้านท่าน

รถจักรยานยนต์
323.14 บาท

รถเก๋ง
645.21 บาท

รถกระบะ
967.28 บาท

ตารางความคุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครอง* วงเงินคุ้มครอง
(บาท/ครั้ง)
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
   1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 30,000
   1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย

(จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)

2.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
2.2  การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 500,000
2.3  สูญเสียอวัยวะ
▪ นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
▪ สูญเสียอวัยวะ 1 ข้าง 250,000
▪ สูญเสียอวัยวะ 2 ข้าง 500,000
 2.4 ชดเชยรายวันๆ ละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
สูงสุดไม่เกิน 4,000

เงื่อนไขของประกัน

  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภท รับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
  • เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น และ อายุรถที่เอาประกัน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • นายหน้าประกันวินาศภัย : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 เลขที่ใบอนุญาต ว 00011/2561

บทความที่เกี่ยวข้องของประกันรถ