บทความ > อัปเดต! ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ปี 2565 ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
พ.ร.บ. รถยนต์
อัปเดต! ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ปี 2565 ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


อัปเดต! ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ปี 2565 ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เคยได้ยินไหมว่า แค่สตาร์ทรถก็มีความเสี่ยงแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้รถทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและขับรถด้วยความไม่ประมาท นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “พ.ร.บ. รถยนต์” ซึ่งกฎหมายบังคับให้ต่อทุกปีด้วย ใครยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้คืออะไร ต่างจากประกันรถยนต์หรือภาษีอย่างไร เราไปทำความรู้จักพร้อมอัปเดตข้อมูลการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ปี 2565 นี้กันเลย

พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร

พ.ร.บ. รถยนต์ มีชื่อเต็มว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 เป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถและยานพาหนะทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำ เพราะหากปล่อยให้หมดอายุและไม่ต่อถือว่าผิดกฎหมายและมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ใครที่ยังไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ปี 2565 นี้จึงต้องรีบแล้ว

นอกจากนี้ หากรถคันใดขาดต่อ พ.ร.บ. แล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ อีกด้วย แต่ในส่วนของผู้เสียหายที่มีคู่กรณีเป็นรถขาดต่อ พ.ร.บ. ยังสามารถเบิกเงินชดเชยต่าง ๆ ได้เช่นเดิม และรถคันที่ขาดต่อ พ.ร.บ. จะต้องโดนทางกองทุนผู้ประสบภัยจากรถเรียกเก็บเงินจำนวนนั้น

ความสำคัญของพ.ร.บ. ทำไมต้องต่อทุกปี

พ.ร.บ. เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและความเสียหายต่าง ๆ ทั้งตัวของผู้ขับเอง ผู้โดยสาร และคู่กรณี เพื่อความอุ่นใจว่าถึงแม้จะไม่ได้ทำประกันภาคสมัครใจ แต่หากเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับค่ารักษาพยาบาลแน่นอน ก่อนจะไปต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ประจำปี 2565 เรามาดูความคุ้มครองของ พ.ร.บ. กันก่อน

ค่าเสียหายเบื้องต้น  

ได้รับค่ารักษาพยาบาลรวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท โดยเป็นผลประโยชน์ที่คุณสามารถเคลมได้หากเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าฝ่ายใดถูกหรือฝ่ายผิด จึงช่วยให้คุณและคนรอบข้างอุ่นใจ

 • กรณีบาดเจ็บ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อคน
 • และหากกรณีที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บจนต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียม ได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน

ค่าสินไหมทดแทน  

หากในอุบัติเหตุครั้งนั้นคุณได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มได้อีก โดยทั้งหมดต้องรวมแล้วไม่เกิน 504,000 บาท ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ เบิกได้เพิ่มอีกไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ นิ้วมือ นิ้วเท้า หนึ่งข้อนิ้วขึ้นไป ได้รับ 200,000 บาทต่อคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วนและกรณีต้องใส่ศีรษะเทียม 250,000 บาทต่อคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
 • กรณีทุพพลภาพถาวร รับเงินชดเชยไม่เกืน 300,000 บาทต่อคน
 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
 • นอกจากนี้ยังมีเงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

พ.ร.บ. รถยนต์

อัปเดตล่าสุด! ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ปี 2565ทำได้ที่ไหนบ้าง

สถานที่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ อัปเดตปี 2565  

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้คุณต่อ พ.ร.บ. ได้หลายที่ สามารถเลือกได้ตามความสะดวกเลย แต่ถ้ารถของใครมีอายุเกินกว่า 7 ปี อย่าลืมนำรถไปตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่กรมการขนส่งรับรองก่อน

 • กรมการขนส่งของแต่ละจังหวัด
 • ต่อออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • จุดบริการ Counter Service และร้าน 7-eleven
 • ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการ
 • ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ปี 2565 ที่สาขาของศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ทุกแห่ง ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้  

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถ (เล่มทะเบียนเล่มจริง)

ต่อพ.ร.บ. ที่ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจสะดวกกว่ารอรับได้เลย!

หากใครยังไม่ได้ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ของปี 2565 แล้วไม่สะดวกไปที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัด สามารถมาต่อที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สาขาใกล้บ้านได้ง่าย ๆ เรามีสาขาให้บริการมากถึง 5,000 แห่งทั่วประเทศ เลือกต่อ พ.ร.บ. รถได้ครบทุกประเภท ราคาจริงใจ รอรับได้ทันทีภายในวันเดียว หรือ โทรติดต่อเราที่เบอร์ 1652

Share This