บทความ > รู้ก่อนจำนองโฉนดที่ดิน! โฉนดแบบไหนนำไปจำนอง-ขอสินเชื่อได้?
สินเชื่อเงินสด VS จำนำทะเบียนรถ กู้แบบไหนดี
รู้ก่อนจำนองโฉนดที่ดิน! โฉนดแบบไหนนำไปจำนอง-ขอสินเชื่อได้?

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


รู้ก่อนจำนองโฉนดที่ดิน! โฉนดแบบไหนนำไปจำนอง-ขอสินเชื่อได้?

เช็กก่อนชัวร์กว่า! รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนจำนองโฉนดที่ดิน

 

ยิ่งสินทรัพย์มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำโฉนดที่ดินไปขอสินเชื่อ จำนอง ตลอดจนซื้อขายทอดตลาดก็ยิ่งมีความซับซ้อนเฉพาะตัวสูง ทั้งยังมีรายละเอียดหลายด้านที่ต้องพิจารณาให้ดี

สำหรับใครที่กำลังวางแผนจำนองโฉนดที่ดิน หรือต้องการนำที่ดินไปขอสินเชื่อเพื่อมาเสริมสภาพคล่อง แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ถูกต้องและมีโอกาสได้รับการอนุมัติที่รวดเร็ว มาดูทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับโฉนดที่ดินก่อนนำไปจำนอง ขายต่อ หรือขอสินเชื่อโฉนดที่ดินกัน

 

จำนองโฉนดที่ดินต้องรู้อะไรบ้าง

 

โฉนดที่ดินคืออะไร มีความสำคัญแค่ไหน?

หากบัตรประชาชนเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตน ‘โฉนดที่ดิน’ ก็เป็นบัตรประชาชนสำหรับที่ดินแต่ละผืนเช่นกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้เพื่อยืนยันตัวตนของที่ดินเท่านั้น แต่โฉนดที่ดินยังเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าที่ดินอีกด้วย

ในโฉนดที่ดินแต่ละฉบับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตของที่ดิน ตลอดจนลักษณะของที่ดิน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของ ตลอดจนใช้ตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์ การส่งมอบที่ดิน ทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า เจ้าของที่ดินมีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามจุดประสงค์หรือไม่

 

โฉนดที่ดินหาย ควรทำอย่างไร?

โฉนดที่ดิน ถือเป็นเอกสารสำคัญ หากเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือชำรุด เจ้าของโฉนดที่ดินต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 1. แจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือบุคคลอื่นนำที่ดินไปจำนอง ขายต่อ หรือแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินตัวจริง
 2. นำบันทึกประจำวัน พร้อมพยาน 2 คนที่ช่วยยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดิน ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อทำการออกโฉนดที่ดินใหม่ โดยพยานทั้ง 2 นี้จำเป็นต้องกรอกเอกสารรับรอง ลงลายมือ และต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงต่อเจ้าพนักงาน 
 3. เก็บใบบันทึกประจำวันและเอกสารทั้งหมดเอาไว้ให้ดี เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถใช้เป็นหลักฐานหากเกิดการทุจริต หรือมีการแอบอ้างจากโฉนดที่ดินเดิมได้

 

ประเภทของโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินแบบไหนนำไปจำนองไม่ได้?

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า โฉนดที่ดินนั้นมีเพียงแบบเดียวและสามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถนำไปจำนองโฉนดที่ดินได้อย่างอิสระ แต่ในความเป็นจริงแล้ว โฉนดที่ดินนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามกรรมสิทธิ์และลักษณะการใช้งาน ทำให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้แตกต่างกัน

ในปัจจุบันนี้ โฉนดที่ดินมีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งจะมีลักษณะการใช้งาน กรรมสิทธิ์ และเงื่อนไขในการทำธุรกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประเภทโฉนดที่ดิน คำอธิบาย การทำธุรกรรมทางการเงิน
เอกสารสิทธิ์ น.ส.4 (ตราครุฑแดง) โฉนดที่ดินที่ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
หากมีผู้ใช้ประโยชน์อย่างเปิดเผยเป็นเวลา 10 ปี ผู้นั้นสามารถยื่นขอกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองแบบปรปักษ์ได้
ซื้อขาย จดจำนอง เปลี่ยนมือได้
เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. (ตราครุฑเขียว) โฉนดรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน มีรูปถ่ายทางอากาศ มีรังวัด และมีการจัดทำแผนที่เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนมือ ซื้อขาย จดจำนองได้ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.4
เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 (ตราครุฑดำ) โฉนดที่ดินที่ขาดความถูกต้องของขอบเขตที่ดินและยังไม่มีระวางที่ดิน ทำไม่ได้ จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและเข้าทำรางวัดกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยต้องไม่มีผู้คัดค้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ข.(ตราครุฑดำ) โฉนดที่ดินที่ขาดความถูกต้องของขอบเขตที่ดิน ไม่มีระวางที่ดิน และไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ

 

จำนองโฉนดที่ดินเตรียมตัวอย่างไร

 

อยากขอสินเชื่อ-จำนองโฉนดที่ดินต้องเตรียมตัวอย่างไร?

สำหรับใครที่ต้องการนำที่ดินไปทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการขายต่อ จดจำนองโฉนดที่ดิน หรือขอสินเชื่อ แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเตรียมตัวอย่างไรให้ถูกต้องและมีโอกาสได้รับการอนุมัติเงินก้อนที่รวดเร็ว ขอแนะนำให้เตรียมตัวตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน ตาม 3 เช็กลิสต์ ประกอบไปด้วย 
 • ประเภทของโฉนดที่ดิน ต้องสามารถนำมาทำธุรกรรมทางการเงินได้
 • ตรวจสอบรายละเอียดด้านหน้าของโฉนดที่ดิน ประกอบไปด้วยตำแหน่ง เลขโฉนด ผู้ครอบครองโฉนดคนแรก และรายละเอียดในแปลงที่ดิน
 • ตรวจสอบสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดิน เช็กประวัติทางนิติกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดของที่ดิน หากเป็นโฉนดที่ดินที่มีตัวหนังสือสีแดง หรือที่เรียกว่า โฉนดหลังแดงก็จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือทำธุรกรรมทางการเงินบางประเภทไม่ได้

 

 1. ตรวจสอบเงื่อนไขการจำนองโฉนดที่ดินให้เรียบร้อย 

เช่น วงเงินที่ต้องการ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขในการชำระค่างวด เงื่อนไขการไถ่ถอนที่ดินเมื่อชำระหนี้ครบถ้วน ตลอดจนเงื่อนไขในการนำที่ดินมาจำนอง โดยสถาบันการเงินบางแห่งจะรับเฉพาะโฉนดที่ดินที่ปลอดภาระ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบและเช็กรายละเอียดให้ดี

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อม ประกอบไปด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • เอกสารแสดงรายได้ 
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • โฉนดที่ดินที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ 
 • ใบบันทึกประจำวันและพยาน 2 คน (ในกรณีที่ทำโฉนดที่ดินใหม่)

 

แม้จะมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาหลายด้าน แต่หลังจากที่อ่านบทความนี้จบเป็นที่เรียบร้อย การเตรียมตัวจำนองโฉนดที่ดินก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

สำหรับใครที่ต้องการจำนองโฉนดที่ดินเพื่อให้ชีวิตและธุรกิจได้ไปต่อ ‘ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ’ มากกว่า 5,500 สาขาทั่วประเทศไทย มาพร้อมกับบริการจำนองโฉนดที่ดินวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ใช้ได้ทั้งที่ดินเปล่า บ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์  ไม่ต้องจดจำนองให้เสียเวลา เลือกผ่อนได้สบายตามที่สะดวก สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ’ ทุกสาขาใกล้บ้าน โทร. 1652 หรือ LINE @srisawad

 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. เช็กวิธีดูโฉนดที่ดินและจำแนกโฉนดแต่ละประเภทและอื่น ๆ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566
 2. ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่สำนักงานที่ดินเป็นผู้ออกให้กับราษฎร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566
Share This