บทความ > ชี้พิกัดสำหรับผู้ปกครอง กู้เงินจ่ายค่าเทอมเลือกที่ไหนดี?
แหล่งกู้เงินเพื่อการศึกษามีอะไรบ้าง
ชี้พิกัดสำหรับผู้ปกครอง กู้เงินจ่ายค่าเทอมเลือกที่ไหนดี?

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


ชี้พิกัดสำหรับผู้ปกครอง กู้เงินจ่ายค่าเทอมเลือกที่ไหนดี?

เพราะการศึกษาเป็นรากฐานในชีวิตของทุกคน แต่จะทำอย่างไร ถ้ากำลังจะเปิดเทอมใหม่ แต่หาเงินมาจ่ายค่าเทอมได้ไม่ทัน หนึ่งในปัญหาค่าใช้จ่ายที่เชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลาย ๆ คนคงหนักใจไม่แพ้กัน วันนี้เราจึงอยากจะมาบอกต่อบอกแหล่งเงินกู้สำหรับคนที่อยากกู้เงินจ่ายค่าเทอมที่ถูกกฎหมาย การันตีไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบอย่างแน่นอน!

กู้เงินเพื่อการศึกษามีอะไรบ้าง? และมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

ต่อยอดอนาคตให้แก่ลูกรัก ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่สามารถหาได้จากหลาย ๆ แหล่งที่ถูกกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันเองก็มีหลายหน่วยงานจัดตั้งกองทุนเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับพ่อแม่ที่ประสบปัญหาการเงินตึงมือ ตลอดจนเป็นการส่งต่อความฝันให้เด็กเรียนดีที่มีอนาคตด้วยแหล่งกู้เงินที่จะใช้เป็นเงินทุนสำหรับการไปเรียนต่อต่างประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อการศึกษานั้นก็มีอัตราที่ต่ำ ทั้งยังสามารถกู้ยืมได้ตามจริงสูงสุดถึง 80% ของค่าเล่าเรียนเลยทีเดียว

ประเภทของสินเชื่อเพื่อการศึกษา

โอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงได้ด้วยกองทุนและสินเชื่อที่ถูกกฎหมายจากทางรัฐ และสถาบันการเงิน ทางเลือกดี ๆ ที่ช่วยประคองภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง โดยไม่เพิ่มปัญหาหนี้สินเหมือนกับการกู้เงินนอกระบบ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เป็นกองทุนกู้เงินเพื่อการศึกษาที่จะผูกติดกับรายได้ในอนาคต เพื่อให้สิทธิ์กับประชาชนที่ต้องการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยกองทุนนี้จะเปิดโอกาสให้ในระดับอุดมศึกษาและอนุปริญญาทั้งในภาครัฐและเอกชน สำหรับภาระค่าใช้จ่ายก็จะถูกปรับให้ตามความเหมาะสม

 • คุณสมบัติผู้กู้เงิน กรอ.
 1. สัญชาติไทย
 2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับให้เข้ารับการศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด
 • เงื่อนไขการชำระ ต้องชำระคืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

อีกหนึ่งกองทุนเพื่อการศึกษาที่มอบโอกาสให้ประชาชนมามากมาย โดยสามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนระดับอุดมศึกษาทั้งอนุปริญญาและปริญญาตรี สำหรับวงเงินกู้ยืม จะถูกพิจารณาตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้กู้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น

 • คุณสมบัติผู้กู้เงิน กยศ.
 1. สัญชาติไทย
 2. รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท
 • เงื่อนไขการชำระ 

ชำระเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี บังคับคืนกองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้ ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ จะถูกปรับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กองทุนกำหนด อย่างไรก็ตาม หากผู้กู้เงินมีประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนกำหนดเวลา หรือก่อนครบระยะปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอื่นใด

สินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารต่าง ๆ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากสถาบันการเงินนั้นมีให้เลือกอยู่หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกเหนือจากนี้ยังมีทุนสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราการให้กู้ยืม ดอกเบี้ย และวงเงินที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัตินั้น สามารถสอบถามกับธนาคารที่เปิดให้กู้เงินโดยตรง

สินเชื่อเงินด่วนทุกประเภท

สินเชื่อเงินด่วนหรือสินเชื่อหมุนเวียนบุคคล เป็นอีกหนึ่งทางออกสำหรับภาระด้านการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากเป็นบริการกู้เงินได้โดยไม่กำหนดจุดประสงค์การใช้ ไม่ว่าจะกู้เงินเพื่อเรียนต่อในระดับการศึกษาไหน ๆ หรือไปต่างประเทศก็สามารถยื่นเรื่องได้เหมือนกัน ซึ่งข้อดีของการกู้สินเชื่อเงินด่วนนั้น จะมีการกำหนดระยะเวลากู้และอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน ทำให้ผู้ปกครองสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ พร้อมเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ดี

ข้อดีของการกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากแหล่งเงินกู้ในระบบ

กู้เงินในระบบดีกว่าเงินกู้นอกระบบอย่างไร

เพราะการกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินและกองทุนเพื่อการศึกษาโดยตรง แทนการกู้เงินนอกระบบนั้น มีกฎหมายที่สามารถรับรองได้จริง ทั้งยังมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงไม่แปลกที่การกู้เงินเพื่อการศึกษาจากแหล่งสินเชื่อในระบบจึงมีข้อดีมากมาย อาทิ

 • แหล่งที่มาของเงินที่สามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัยต่อการนำมาใช้จ่าย
 • สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ไร้ปัญหาดอกท่วมต้นจนกลายเป็นหนี้สินที่ไม่สามารถจัดการได้

ศรีสวัสดิ์ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียน!

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาแหล่งกู้เงินในระบบเพื่อต่อยอดการศึกษาให้ลูกรัก บริการสินเชื่อเงินด่วนที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ คือตัวเลือกที่คุณต้องไว้วางใจ! เพราะที่นี่เราให้วงเงินกู้ยืมสูง พร้อมทำเรื่องอนุมัติได้ง่าย แถมจ่ายดอกเบี้ยต่ำ ตอบโจทย์ผู้ปกครองที่การเงินตึงมือได้อย่างมั่นใจ

สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจกว่า 5,500 สาขาใกล้บ้านคุณ หรือลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1652

Share This