บทความ > มีทางเลือกสินเชื่อเงินด่วนสำหรับผู้มีประวัติการเงินยังไงบ้าง?
ผู้มีประวัติทางการเงินไม่ดี ขอสินเชื่อที่ไหนได้บ้าง
มีทางเลือกสินเชื่อเงินด่วนสำหรับผู้มีประวัติการเงินยังไงบ้าง?

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


มีทางเลือกสินเชื่อเงินด่วนสำหรับผู้มีประวัติการเงินยังไงบ้าง?

เมื่อสภาพคล่องทางการเงินมีปัญหา ไม่เพียงแต่จะต้องจัดการรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับและภาระทางการเงินรอบด้านเท่านั้น แต่การขอสินเชื่อเงินด่วนกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี แม้จะมีโอกาสได้รับวงเงินสูง แต่การขอสินเชื่อเงินด่วนกับสถาบันการเงินกลับมีเอกสารและขั้นตอนที่ซับซ้อน ทั้งยังมีการตรวจสอบประวัติการเงิน จนทำให้ผู้มีประวัติการเงินที่ไม่ค่อยสู้ดี หรือติดบูโรอยู่ ไม่กล้าใช้บริการและหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบแทน

หากคุณเป็นอีกคนที่ติดบูโรอยู่ ไม่มั่นใจว่าจะขอสินเชื่อที่ไหนได้บ้างถึงจะได้รับการอนุมัติ ลองมาทำความรู้จักเครดิตบูโรให้มากขึ้น พร้อมเข้าใจการวางแผนเตรียมตัวขอสินเชื่อเงินด่วนในขณะที่ติดเครดิตบูโรในบทความนี้กัน

 

ผู้มีประวัติทางการเงินไม่ดี ขอสินเชื่อที่ไหนได้บ้าง

 

เครดิตบูโรคืออะไร?

 

สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่แตกต่างกัน แต่เมื่อไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หรือได้รับวงเงินน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นเพราะตนเองมีประวัติทางการเงินไม่ดี

หรือที่หลายคนคุ้นกับคำว่า ‘เครดิตบูโร’ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับ ‘ประวัติการเป็นหนี้และการชำระหนี้’ ที่ ‘บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด’ จัดทำขึ้น ภายในเอกสารจะมีการระบุถึงประวัติรายเดือนย้อนหลังเป็นเวลา 36 เดือน สินเชื่อและการกู้เงินในระบบที่ผ่านมาทั้งหมด ประวัติการผ่อนชำระ และหนี้สินค้างจ่าย 

แม้ทาง ‘บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อ แต่ข้อมูลการเป็นหนี้และประวัติในการชำระหนี้เหล่านี้สามารถเรียกดูได้เมื่อทำการร้องขอ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หากเคยขอสินเชื่อหรือกู้เงินในระบบแล้ว แต่มีการชำระหนี้สินครบถ้วน มีประวัติการชำระหนี้ที่ตรงเวลา และไม่มีหนี้สินค้างจ่าย แม้จะมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรก็ยังสามารถขอสินเชื่อเงินด่วนได้

 

ประเภทของเครดิตบูโรที่ต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อ

 

ข้อมูลเครดิตบูโรจะมี ‘สถานะบัญชี’ ที่บอกถึงประวัติการเป็นหนี้และพฤติกรรมในการชำระหนี้สิน ซึ่งจะมีด้วยกัน 4 ตัวเลขหลัก ประกอบไปด้วย

  • เลข 10 คือ สถานะปกติ ไม่มีหนี้ค้างจ่าย มีการจ่ายหนี้ครบถ้วนและตรงเวลา
  • เลข 11 คือ ชำระหนี้สินหมดแล้ว ปิดบัญชีหนี้สินเรียบร้อย
  • เลข 12 คือ ได้รับการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐ
  • เลข 20 คือ มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน

 

อย่างไรก็ดี แม้เครดิตบูโรจะเป็นเอกสารที่บอกถึงประวัติการเป็นหนี้และชำระหนี้ทั้งหมดที่ผ่านมา แต่หากสถาบันทางการเงินแจ้งว่าไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อเงินด่วนได้เนื่องจากผู้ขอสินเชื่อติดเครดิตบูโรอยู่ สถาบันการเงินที่ไปติดต่อนี้จะต้องออกหนังสือชี้แจงข้อมูลการชำระหนี้ที่นำมาพิจารณาการขอสินเชื่อด้วย

 

เช็กเครดิตบูโรตัวเองก่อนขอสินเชื่อเงินด่วนได้อย่างไร?

 

สำหรับใครที่ไม่มั่นใจในประวัติทางการเงินของตนเอง ไม่แน่ใจว่าจะมีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโรหรือไม่ ก็สามารถยื่นเรื่องกับ ‘บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด’ เพื่อขอตรวจเครดิตบูโรของตนเองได้เช่นกัน

สำหรับใครที่ต้องการตรวจประวัติการเงินด้วยตัวเอง สามารถเตรียมบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง มาแสดงที่บริษัทเพื่อขอตรวจสอบได้ 

หากใครไม่สะดวกเดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเอง สามารถลงนามในหนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของตัวเองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำร้อง เพื่อตรวจสอบได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลในประวัติการเงินไม่ถูกต้อง ทุกคนสามารถนำหลักฐานการชำระหนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มายื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลกับ ‘บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด’ ได้เช่นกัน

 

ประวัติการเงินไม่ดี ขอสินเชื่อเงินด่วนอย่างไร

 

 

ประวัติการเงินไม่ดี แต่รีบใช้เงิน ควรทำอย่างไร?

 

เพราะสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา ตลอดจนหนี้สินทั้งหมดที่ยังคงค้างจ่ายอยู่ ดังนั้น สำหรับใครที่ประวัติการเงินไม่ดีและมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ก่อนที่จะรีบมองหาเงินกู้นอกระบบที่ไม่มีการตรวจสอบประวัติทางการเงิน ขอแนะนำให้ทุกคนลองติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เพื่อหาทางออกร่วมกันดูก่อน

เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินสามารถให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการบริหารและวางแผนชำระหนี้สินโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองเพิ่ม การเจรจาขอปรับลดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับประวัติทางการเงินในตอนนี้ ไปจนถึงการทำสัญญาขอสินเชื่อแบบตั้งเงื่อนไขการผ่อนชำระที่สอดคล้องกับหนี้สินตัวอื่น ความสามารถในการชำระหนี้ และเงื่อนไขในชีวิตอื่น ๆ ได้

แม้จะใช้เวลาในการติดต่อกับสถาบันการเงินหลายแห่ง แต่หากเปรียบเทียบกับการขอเงินกู้นอกระบบที่ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดแล้ว นับว่าปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสได้รับเงินมาเสริมสภาพคล่อง อีกทั้งยังเป็นการขอสินเชื่อเงินด่วนที่ได้รับความคุ้มครองของกฎหมายอีกด้วย

 

แจกฟรี! เทคนิคเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อเงินด่วนสำหรับผู้ติดบูโร

 

สำหรับใครที่ประวัติการเงินไม่ค่อยสู้ดี จนไม่มั่นใจว่าจะขอสินเชื่อที่ไหนได้บ้างถึงจะได้รับการอนุมัติ ลองมาเตรียมตัวขอสินเชื่อตาม 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้กัน

  1. ตรวจสอบเครดิตบูโรของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ทางการเงินและประวัติทางการเงินของตนเอง ตลอดจนช่วยจำกัดขอบเขตของสถาบันการเงินที่สามารถขอสินเชื่อได้
  2. ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน เพื่อหาทางออกที่สอดคล้องกับประวัติเครดิตบูโรมากที่สุด
  3. เตรียมเอกสารขอสินเชื่อให้ครบ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการพิจารณา ทำให้ทราบผลการอนุมัติได้ไวขึ้น โดยเอกสารขอสินเชื่อเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ตลอดจนประวัติการเงินที่ผ่านมา แนะนำให้สอบถามไปยังสถาบันการเงินที่สนใจขอสินเชื่อเงินด่วนด้วย
  4. หากไม่ได้รับการอนุมัติ อย่าลืมสอบถามถึงเหตุผลและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เช่น หากมีภาระหนี้สินเดิมที่ยังค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมาก หรือมีประวัติการค้างชำระ สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาชำระหนี้สินที่สามารถขอสินเชื่อไปพร้อมกันได้ ไปจนถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สถาบันการเงินเห็นสมควร

 

แม้จะมีประวัติการเงินไม่ค่อยสู้ดี แต่หากพยายามจัดการหนี้สินอย่างถูกต้อง ไม่ไปสร้างหนี้ใหม่เพื่อนำมาปิดหนี้เก่า ตลอดจนมีการวางแผนบริหารหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ โอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินด่วนก็มีสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับใครที่มีความกังวลเรื่องประวัติการเงิน แต่ต้องการใช้เงินด่วน ‘ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ’ กว่า 5,500 สาขาทั่วไทย พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนบริการเงินและหนี้สิน ตลอดจนช่วยเปรียบเทียบสินเชื่อเงินด่วนรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ และตอบโจทย์เงื่อนไขในประวัติการเงินของลูกค้า ปรึกษาได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ กว่า 5,500 สาขาทั่วไทยหรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

Share This