บทความ > 4 เคล็ดลับการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินของคนทำอาชีพอิสระ 
โมเดลบ้านที่ตั้งอยู่ในสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อบ้านแลกเงิน
4 เคล็ดลับการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินของคนทำอาชีพอิสระ 

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


4 เคล็ดลับการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินของคนทำอาชีพอิสระ 

โมเดลบ้านที่ตั้งอยู่ในสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อบ้านแลกเงิน

พ่อค้าแม่ค้าและคนทำอาชีพอิสระ หากอยากได้เงินทุนเพิ่มแบบด่วน ๆ แต่ไม่รู้จะหาที่ไหน ที่ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง แนะนำให้ลองมาขอกู้สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่ใช้บ้านเป็นหลักประกัน คนทำอาชีพอิสระก็สามารถขอสินเชื่อได้ เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร

สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือโฉนดแลกเงิน คือ สินเชื่อที่นำบ้านที่ปลอดภาระแล้วมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยจะพิจารณาการให้สินเชื่อจากรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ มูลค่าของหลักประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจ 

หลายคนอาจจะสับสนกับสินเชื่อบ้าน ซึ่งเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน และมีการผ่อนจ่ายเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ 

สินเชื่อบ้านแลกเงินจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนมาใช้ในการทำธุรกิจ รีโนเวตบ้าน หรือนำมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงกว่า แต่สินเชื่อบ้าน จะเหมาะกับการกู้ซื้อบ้านหลังใหม่นั่นเอง

เทคนิคการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือสินเชื่ออื่น ๆ สิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันการเงินต้องการคือ หลักประกันว่าเราจะสามารถใช้หนี้ได้ นั่นก็คือ หลักฐานแสดงรายได้ของเรา โดยแนะนำให้เก็บและรวบรวมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. เก็บหลักฐานที่มาของรายได้

สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ รวบรวมหลักฐานที่สามารถแสดงที่มาของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ้างงาน ใบประกอบวิชาชีพ สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระ หรือเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจการค้าสำหรับคนที่ค้าขาย หรือทำธุรกิจของตนเอง 

นอกจากนี้ การเก็บหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประวัติการจ่ายภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่น ๆ ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงรายได้ของเราได้เช่นเดียวกัน 

2. ฝากเงินเข้าธนาคารเป็นประจำ

จุดอ่อนอย่างหนึ่งของคนที่ค้าขายหรือทำอาชีพอิสระคือ ไม่ค่อยฝากเงินเข้าธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่เห็นรายได้ในระบบ ทำให้การขอสินเชื่อค่อนข้างยาก ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้ฝากเงินเข้าธนาคาร หากว่ามีรายรับทุกวัน ก็ให้ฝากเงินเป็นรายวัน จะได้เห็นว่ามีรายได้เข้าอย่างสม่ำเสมอ ให้ทำเช่นนี้จนชินก็จะช่วยสร้างเครดิตที่ดีได้ เวลาไปติดต่อสถาบันการเงินก็จะราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การทำรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียด ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานทางการเงินของเราเช่นเดียวกัน 

3. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

  อย่างที่หลาย ๆ คนบอกว่าการเป็นลูกหนี้ที่ดี มีเครดิตดีกว่าคนไม่เคยเป็นหนี้เลย ดังนั้น ในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือสินเชื่ออื่น ๆ ที่วงเงินสูง สถาบันการเงินจะต้องมั่นใจว่าเมื่อมีหนี้ที่ต้องจ่าย เราจะสามารถชำระได้ตรงเวลา เช่น การจ่ายบัตรเครดิตเต็มจำนวนทุกเดือน การผ่อนชำระสินเชื่อต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา เพราะสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินของเรานั่นเอง 

4. เคลียร์หนี้อื่น ๆ ให้ปลอดภาระ

  ในกรณีที่เรามีภาระหนี้อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต ผ่อนสินค้าอื่น ๆ ให้เราเคลียร์ภาระหนี้ให้หมด หรือเหลือน้อยที่สุด เพราะทางสถาบันการเงินจะพิจารณาว่าเราจะมีความสามารถในการผ่อนชำระอีกแค่ไหน โดยปกติจะไม่ให้เรามีภาระหนี้เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน 

คู่สามีภรรยากำลังเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงิน

ขั้นตอนการกู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สำหรับผู้ที่มีบ้านปลอดภาระ ต้องการเงินก้อน สามารถขอสินเชื่อได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. เตรียมเอกสารของตนเองให้พร้อม ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาที่รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก ทำให้ต้องเตรียมเอกสารทางการเงินให้พร้อม แสดงให้เห็นว่าเราสามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่กลายเป็นหนี้เสียอย่างแน่นอน
  2. เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้และโปรโมชันจากธนาคารหรือบริษัทสินเชื่อต่าง ๆ โดยเลือกจากดอกเบี้ยต่ำเป็นหลัก หรือหากว่าใครต้องการที่จะผ่อนแบบยาว ๆ อาจจะเปรียบเทียบยอดขั้นต่ำในการชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาในการผ่อน 
  3. ยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน โดยทางธนาคารหรือบริษัทสินเชื่อจะประเมินทั้งราคาบ้านและคุณสมบัติของผู้กู้ ซึ่งจะใช้ในการอนุมัติให้สินเชื่อ พร้อมวงเงินดอกเบี้ย 
  4. อนุมัติและทำสัญญากู้ยืม แนะนำให้เราอ่านสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นเอกสาร จะได้ทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ 

เอกสารที่ต้องใช้

  สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มี 2 ส่วนด้วยกันคือ เอกสารเกี่ยวกับตัวผู้กู้ และเอกสารเกี่ยวกับบ้าน ซึ่งแต่ละแห่งก็จะขอหลักฐานที่แตกต่างกันออกไป โดยหลัก ๆ จะใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

เอกสารของผู้กู้

  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน 
  • สมุดบัญชีธนาคาร

เอกสารเกี่ยวกับบ้าน

  • โฉนดที่ดินตัวจริงที่ปลอดภาระ และชื่อเจ้าของเป็นชื่อเดียวกับผู้ขอกู้ 
  • ใบประเมินราคาบ้าน 
  • ใบระวาง


ผู้ที่ทำอาชีพอิสระหลายคนค่อนข้างกังวลใจเวลาที่ต้องขอสินเชื่อวงเงินสูง ๆ แต่หากว่าเรามีหลักฐานแสดงรายได้ที่สม่ำเสมอ และมีเครดิตที่ดี ก็จะช่วยทำให้การขอสินเชื่อเป็นไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น และหากว่าใครต้องการเงินก้อนใหญ่ และมีบ้านที่ปลอดภาระ แต่ยังไม่รู้ว่าจะขอสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ไหนดี  สามารถมาขอสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ อาชีพอิสระก็สามารถสมัครได้  อีกทั้งเรายังไม่เช็คประวัติการเงิน ปรึกษาเจ้าหน้าที่ศรีสวัสดิ์ได้กว่า 5,500 สาขาทั่วประเทศไทย หรือโทร. 1652 หรือ LINE Official @srisawad

Share This