บทความ > สรุปชัด ! สิ่งที่ควรรู้ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์
การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
สรุปชัด ! สิ่งที่ควรรู้ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สรุปชัด ! สิ่งที่ควรรู้ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลดค่าไฟ และสร้างพลังงานสะอาด แต่หลายคนอาจสงสัยว่าการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ คุ้มค่าหรือไม่ ? บทความนี้จะช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งบอกสิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจติดตั้ง 

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน

โซลาร์เซลล์ คืออะไร ?

โซลาร์เซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เปรียบเสมือนเครื่องเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์เข้าใจได้ง่าย ๆ คือ เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ จะเกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนภายในเซลล์ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าออกมา ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจำเป็นต้องแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในครัวเรือนหรือโรงงานได้

ข้อดีของการติดตั้งโซลาร์เซลล์

 • โซลาร์เซลล์เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดมาใช้แปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้เอง
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว การลงทุนติดแผงโซลาร์เซลล์ โดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้
 • พลังงานสะอาด ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งไม่ก่อมลพิษ และช่วยลดโลกร้อน
 • ทำให้บ้านเย็นขึ้น เพราะแผงโซลาร์เซลล์เป็นตัวสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ 
 • สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ที่มีแสงแดด

ข้อจำกัดในการติดตั้งโซลาร์เซลล์

 • การลงทุนติดตั้งมีราคาสูง
 • ใช้พื้นที่ติดตั้งจำนวนมาก หากต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น
 • ปริมาณไฟฟ้าไม่แน่นอน เนื่องจากกระบวนการผลิตขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์

ประเภทของโซลาร์เซลล์ตามรูปแบบในการติดตั้ง

โดยทั่วไปแล้วประเภทของโซลาร์เซลล์จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามการใช้งาน ดังนี้

โซลาร์เซลล์ Rooftop โซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา

ประเภทโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งสำหรับภาคครัวเรือน โดยนำมาติดตั้งบนหลังคาของบ้านพักอาศัย เพื่อทำหน้ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงให้มาอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถเลือกตำแหน่งติดตั้ง ปรับแต่งขนาด หรือจำนวนของแผ่นเซลล์รับแสงได้ตามความเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ เพื่อนำไฟโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ในบ้านได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โซลาร์เซลล์ Farm โซลาร์เซลล์ระดับอุตสาหกรรม

ระบบในการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาล มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับระบบโซลาร์เซลล์รูฟท็อป แต่จะใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากมาติดตั้งแบบเรียงต่อกันบนพื้นที่โล่งกว้าง เช่น พื้นดิน หรือผิวน้ำ เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้ทำหน้าที่ร่วมกันผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ในปริมาณมาก เพียงพอสำหรับการนำมาใช้งานภายในโรงงาน

ขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านเรือน

สำหรับเจ้าของบ้านหรือผู้ประกอบการที่อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์ ควรทำความเข้าใจในขั้นตอนก่อนการติดตั้งให้มากขึ้น ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ ข้อดี ข้อเสีย พร้อมคำนวณขนาดระบบที่เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือโรงงาน
 2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เช่น ค่าบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และควบคุมงาน โดยทำการเปรียบเทียบราคาและบริการ จากบริษัทที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือ
 3. ยื่นเรื่องขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เขตโยธาท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ โดยจะมีการส่งวิศวกรเข้ามาสำรวจความพร้อมในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง และทำแบบแปลนสำหรับการติดตั้ง
 4. ขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในเขตพื้นที่ที่บ้าน พร้อมส่งแปลนระบบไฟฟ้า
 5. ยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่บ้านและโรงงาน
 6. เริ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์กับบริษัทที่น่าเชื่อถือ และดำเนินการโดยทีมช่างที่มีความชำนาญการ 

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้น สำหรับโรงงาน

Q&A ความคุ้มค่าของการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ลงทุนโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านเรือนคุ้มไหม ?

แผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปมีอายุการใช้งานประมาณ 25-30 ปี จากการลงทุนเพียงครั้งเดียว ดังนั้นควรใช้งานให้มากกว่า 3-5 ปี จะส่งผลให้ผู้ติดตั้งได้กำไรกลับคืนมาจากการประหยัดค่าไฟลดลงตั้งแต่ปีที่ 6 จนถึงปีที่ 25 เท่ากับเราจะประหยัดได้แบบนี้ต่อเนื่องไปอีก 20 ปี โดยที่เราจะได้ใช้พลังงานฟรี ๆ ในตอนกลางวัน 

จดคุ้มทุนของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ?

การคืนทุนของระบบโซลาร์เซลล์ 
โดยทั่วไปแล้ว ราคาติดตั้งโซลาร์เซลล์จะมีราคาเริ่มตั้งแต่ 1.5-6 แสนบาท ขึ้นอยู่กับความต้องการผลิตไฟฟ้า ขนาดพื้นที่ติดตั้ง จำนวนแผงที่ต้องใช้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลหลังติดตั้ง ดังนั้น ระยะเวลาการคืนทุน จึงขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ และพฤติกรรมการใช้ไฟ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 7-10 ปี แต่สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันมากกว่าช่วงอื่น ๆ อาจจะคืนทุนได้เร็วขึ้น


เมื่อรู้ถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว สำหรับคนที่สนใจอยากได้ทุนมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านหรืออาคารของตัวเอง มาได้ที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ เราพร้อมให้บริการขอสินเชื่อบ้านและที่ดิน ครอบคลุมทุกประเภทที่อยู่อาศัย มีโฉนดก็เอามาแลกเงินไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ อัตราดอกเบี้ยแบบบอลลูน เริ่มต้น 1.25% ต่อเดือน โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารยุ่งยาก สมัครได้ผ่านเว็บไซต์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจกว่า 5,500 สาขาทั่วไทย หรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

*เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Share This