บทความ >  คนตกงานต้องรู้! วิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมต้องทำอย่างไร
ขั้นตอนแจ้งว่างงานประกันสังคม 2566
 คนตกงานต้องรู้! วิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมต้องทำอย่างไร

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


 คนตกงานต้องรู้! วิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนแจ้งว่างงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุดปี 2566

ใครที่ออกจากงานเก่า แต่ยังไม่ได้งานใหม่ กำลังอยู่ในระหว่างหางาน ไม่มีรายได้เป็นชิ้นเป็นอัน อย่าลืมไปลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รับเงินผู้ประกันตนตกงาน ได้เงินจากสำนักงานประกันสังคมมาใช้จ่ายรายเดือนตามมาตรา 33 โดยขั้นตอนแจ้งว่างงานประกันสังคม อัปเดตปี 2566 มีขั้นตอนและสิ่งที่ควรทราบดังต่อไปนี้

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม

การที่เราจะได้รับเงินคนว่างงาน ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนที่ว่างงาน หรือลาออกจากงานแล้วจะได้เงินก้อนนี้ทุกคน เพราะคนที่จะสามารถลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมและได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ เป็นลูกจ้างในหน่วยงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตัวอย่างเช่น พนักงานในร้านอาหาร พนักงานในบริษัทเอกชน
 • จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนนับตั้งแต่วันที่ว่างงาน
 • มีระยะการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้น
 • ไม่ถูกเลิกจ้างในกรณีที่มีความผิดทางกฎหมาย ขาดงานเกิน 7 วันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือละทิ้งหน้าที่ ทุจริต หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา และไม่ใช่ผู้ได้รับประโยชน์ในกรณีชราภาพ
 • ต้องเป็นผู้ที่อายุไม่เกิน 55 ปี หรือไม่ได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

หากว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้ สามารถไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัวที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยตามฐานเงินเดือนเลย

วิธีการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม ปี 2566

สำหรับวิธีการแจ้งว่างงานประกันสังคม ปี 2566 ตามมาตรา 33 เราสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านอินเทอร์เน็ต และติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางานใกล้บ้าน โดยผู้ประกันตนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการจ้างหรือการเป็นพนักงานของบริษัท

ขึ้นทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน คลิกที่นี่ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนผู้ว่างงานตามสิทธิ์

2. หากเป็นผู้ใช้งานใหม่ ให้ลงทะเบียนใหม่ แล้วเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนตามขั้นตอนได้เลย

จากนั้นให้คลิกที่ “ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ และกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่น ๆ ได้เลย

วิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมของผู้ใช้งานใหม่

หากเคยลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบตามอีเมลหรือเลขบัตรประชาชนที่เคยลงทะเบียนเอาไว้

เข้าระบบลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม

3. จากนั้นให้คลิกที่ “ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ และกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่น ๆ ได้เลย

วิธีแจ้งว่างงานประกันสังคม 2566

4. เลือก “ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน” โดยกรอก แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนสังคม กรณีว่างงาน และแนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ตามธนาคารดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • โดยเงินชดเชยจะโอนเข้าบัญชีตามของเรา 1 ครั้งต่อเดือน ตามรอบการจ่ายเงินทดแทน

5. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “รายงานตัว”

 • ในกรณีที่มีงานรออยู่แล้ว ให้กรอกรายละเอียดการเริ่มงานใหม่ได้เลย
 • กรณียังไม่ได้มีงานรองรับ ให้เราค้นหาตำแหน่งว่าง หรืออาชีพอิสระได้เช่นเดียวกัน

6. ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน การรายงานตัว และผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจ

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางานในพื้นที่

สามารถเดินทางไปที่สำนักงานฯ ใกล้บ้านได้เลย จากนั้นยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และรายงานตัวเพื่อรับเงินกรณีว่างงาน โดยหากว่าเป็นการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมสามารถรับเงินผ่านธนาคารได้ 10 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

เอกสารที่ต้องเตรียม

การยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ ให้เราเตรียมเอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ได้ดังต่อไปนี้

 • สำเนาสมุดบัญชีในหน้าที่มีเลขที่บัญชีและชื่อบัญชี
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนสังคม กรณีว่างงาน ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายที่ถ่ายเอาไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (1 นิ้ว)
 • หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) (ถ้ามี)
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย (กรณีผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย)
 • สำเนาสมุดบัญชีในหน้าที่มีเลขที่บัญชีและชื่อบัญชี

รายงานตัวออนไลน์หลังแจ้งว่างงานประกันสังคม 2566

การรายงานตัว

หลังจากที่ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมแล้ว เราจะต้องไปรายงานตัวทุก 1 เดือน โดยสามารถรายงานตัวผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์กรมการจัดหางาน
 • สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

ได้เงินทดแทนเท่าไร

เมื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของเราตามรอบ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างรายวัน ครั้งละไม่เกิน 180 วันต่อปี
 • ตัวอย่างเช่น หากว่าเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ถูกเลิกจ้าง 1 เดือน เมื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมแล้ว จะได้เงินทดแทนเดือนละ 7,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน
 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้างรายวัน ครั้งละไม่เกิน 90 วันต่อปี
 • ตัวอย่างเช่น หากว่าเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ว่างงานเป็นเวลา 1 เดือน เมื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมแล้ว จะได้เงินทดแทนเดือนละ 4,500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม เงินทดแทนจะคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท และหากว่ามีการลาออกมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน 180 วันต่อปี และกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะไม่เกิน 90 วันต่อปี

เงินชดเชยจากประกันสังคมไม่พอใช้ ทำอย่างไรดี?

ในระหว่างว่างงานแต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ เงินทดแทนรายได้จากประกันสังคมอาจไม่พอ มาปรึกษาศรีสวัสดิ์ เรามีสินเชื่อเงินสดสินเชื่อเงินสดหลายประเภทที่สามารถใช้กับสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ไซค์ โฉนดบ้านหรือที่ดิน และรถยนต์ เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายระหว่างหางานใหม่ หรือนำไปใช้เป็นทุนในการทำธุรกิจได้ ให้วงเงินสูง อนุมัติไว มีสาขาให้บริการครอบคลุมกว่า 5,500 สาขาทั่วไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1652 หรือ LINE Official @srisawad

ข้อมูลอ้างอิง

 1. ประกันตน ม.33 ว่างงาน ตกงาน ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยได้. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จาก https://portal.info.go.th/social-security-unemployed-registration/
Share This