บทความ > เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง และมีค่าธรรมเนียมอะไรไหม
เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง
เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง และมีค่าธรรมเนียมอะไรไหม

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง และมีค่าธรรมเนียมอะไรไหม

 เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์ แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เจ้าของรถคนเก่าและคนใหม่ต้องรู้ไว้ ก็คือการทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบัน การโอนรถมอเตอร์ไซค์แบ่งเป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามขั้นตอน ที่คุณต้องเข้าไปยื่นเรื่องกับนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก กับการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ 

หลายคนอาจจะสงสัยว่าการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์นี้คืออะไร? และมีเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์อะไรที่ต้องเตรียมบ้าง? เราไปหาคำตอบพร้อมกัน

เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง

การโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์คืออะไร?

การโอนลอยรถ ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ประเภทไหนก็ตาม ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เวลาที่เปลี่ยนเจ้าของรถ หรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง จะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์และเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถที่กรมการขนส่งทางบก เป็นชื่อเจ้าของใหม่ แต่การโอนลอยนั้นจะแตกต่างออกไปจากการโอนปกติตรงที่เซ็นเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างให้ผู้ซื้อเรียบร้อย แต่ไม่ได้ไปทำเรื่องเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถเป็นผู้ซื้อในวันที่มีการทำสัญญานั่นเอง 

ข้อดีของการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ ไม่เสียเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ เพราะการดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องติดต่อกับกรมการขนส่งทางบก และเสียเวลาเป็นวันในการดำเนินการทีเดียว หลายคนจึงนิยมโอนลอยมากกว่า แล้วให้ผู้ซื้อไปดำเนินการเปลี่ยนในภายหลัง

ข้อควรระวังในการโอนลอยก็คือ ชื่อเจ้าของรถยังคงเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่ ดังนั้น หากเจ้าของใหม่นำรถไปชน หรือทำผิดกฎหมายจราจร แล้วหลบหนี เจ้าของเดิมก็อาจจะต้องโดนร่างแหไปด้วย เราจึงต้องเก็บเอกสารการซื้อขาย สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เอาไว้เป็นหลักฐานให้ดี เพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตนั่นเอง และในส่วนของผู้ซื้อเอง ก็ควรจะเก็บเอกสารเอาไว้ให้ดีเช่นกัน เพราะบางครั้งการโอนลอยก็เสี่ยงต่อการรับซื้อของโจร หรือเป็นรถที่ขโมยมาได้

เช็กลิสต์เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง?

สำหรับเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมดังต่อไปนี้

 • สมุดเล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว) 
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ ใบหน้า ชื่อ และรายละเอียดชัดเจน และเซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นนิติบุคคล
 • หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานอื่น ๆ 
 • หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • แบบฟอร์มการโอนรถมอเตอร์ไซค์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก คลิก 
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างจะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ นิติบุคคลต้องก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรทำสำเนาเอาไว้ 2 ชุด และเซ็นเอกสารเหมือนกันทั้ง 2 ชุด เมื่อเซ็นเรียบร้อยแล้วให้ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บเอาไว้คนละชุด จากนั้นผู้ซื้อจะนำเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อของตัวเอง เจ้าของเดิมไม่ต้องไปดำเนินการ 

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทราบเอาไว้ก็คือ ให้เว้นวันที่ที่ต้องลงในแบบฟอร์มการโอนรถมอเตอร์ไซค์ ให้ไปเขียนวันที่ไปทำเรื่องกับกรมการขนส่งทางบก ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเสียค่าปรับล่าช้าเพิ่มขึ้นอีก 200 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อนำเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ไปทำเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดค่าดำเนินการดังนี้ 

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าโอนทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ โดยมีอัตราอยู่ที่ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท 
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท กรณีต้องการเปลี่ยน
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท กรณีขาด เก่า หรือชำรุด

การโอนเล่มภายในจังหวัดและข้ามจังหวัดก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันเล็กน้อย 


หลังจากโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ต้องการใช้เงินก้อน สามารถขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์กับศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ให้วงเงินสูง ไม่ต้องมีคนค้ำ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 17.04%-24% ต่อปี ไม่เช็กประวัติการเงิน พร้อมให้คุณวางแผนผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน สมัครได้ในแอปพลิเคชันศรีสวัสดิ์ จบทุกเรื่องสินเชื่อและประกันในแอปเดียว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกว่า 5,500 สาขาทั่วไทย โทร. 1652 หรือ LINE Official @srisawad

*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

*เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 

Share This