บทความ > การเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ เมื่อผ่อนหมดแล้ว ต้องทำอย่างไร ?
ผู้ชายยิ้มดีใจ เมื่อผ่อนรถหมดแล้ว
การเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ เมื่อผ่อนหมดแล้ว ต้องทำอย่างไร ?

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


การเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ เมื่อผ่อนหมดแล้ว ต้องทำอย่างไร ?

ผู้ชายยิ้มดีใจ เมื่อผ่อนรถหมดแล้ว

รถคือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ หลายคนจึงเลือกผ่อนผ่านไฟแนนซ์ แต่เมื่อผ่อนหมดแล้วอาจมีข้อสงสัยว่า จะโอนรถจากไฟแนนซ์อย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการโอนรถยนต์จากไฟแนนซ์ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อให้คุณโอนรถจากไฟแนนซ์ได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนก่อนการโอนรถจากไฟแนนซ์

การโอนรถจากไฟแนนซ์ เป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากผ่อนชำระค่างวดมาจนครบถ้วน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์รถมาเป็นชื่อของตนเอง โดยทางบริษัทไฟแนนซ์จะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ แต่ให้เจ้าของรถเป็นฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร

การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุสำหรับใช้โอนรถยนต์
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุสำหรับใช้โอนรถยนต์
 • แบบคำขอโอนรถยนต์ (เซ็นต์ในช่องผู้รับโอน โดยลายมือชื่อควรตรงกับที่เซ็นในสัญญาเช่าซื้อรถ)
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง)

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถ

 1. ติดต่อบริษัทไฟแนนซ์เพื่อขอทราบยอดคงเหลือ และนัดหมายวันโอนกรรมสิทธิ์
 2. เตรียมเอกสารตามรายการข้างต้นให้ครบถ้วน
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 4. ตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์
 5. เซ็นเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์
 6. รอรับเล่มทะเบียนรถยนต์

อย่างไรก็ตาม เจ้าของรถควรดำเนินการติดต่อกับบริษัทไฟแนนซ์รถโดยตรง สำหรับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อความครบถ้วนของเอกสารและความสะดวกรวดเร็ว 

ไฟแนนซ์ยื่นกุญแจรถให้ผู้หญิงเจ้าของรถ

Q&A การโอนรถจากไฟแนนซ์

โอนรถจากไฟแนนซ์ทำได้เมื่อไหร่ ?

โดยทั่วไป เจ้าของรถสามารถโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถได้ทันทีหลังจากผ่อนชำระค่างวดหมดแล้วตามสัญญาเช่าซื้อ โดยสามารถตรวจสถานะได้ผ่านช่องทางดังนี้

 • ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อ : ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญาไว้ชัดเจน
 • ติดต่อไฟแนนซ์ : แจ้งหมายเลขสัญญา เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดคงเหลือและวันที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้

ในกรณีที่ยังผ่อนชำระไม่ครบจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่สามารถขอไถ่ถอนรถคืนจากไฟแนนซ์ก่อน จึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดยต้องชำระยอดคงเหลือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าเสียหาย (ถ้ามี)

ค่าโอนรถเพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ค่าโอนรถ คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือค่าดำเนินการโอนรถยนต์จากไฟแนนซ์ โดยในแต่ละบริษัทจะมีค่าดำเนินการที่ไม่เท่ากัน ทั้งราคาจะอยู่ในช่วง 1,000 – 3,000 บาท ประกอบด้วยค่าคำขอ ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และอื่น ๆ

เปลี่ยนชื่อคนผ่อนรถเป็นเจ้าของใช้เวลากี่วัน ?

 • กรณีที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ระหว่าง 5-7 วันทำการ
 • กรณีอยู่ต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด อยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ

โดยระยะการดำเนินการและการจัดส่งเล่มทะเบียนของแต่ละแห่งอาจไม่เท่ากัน ระยะเวลาจึงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์และสาขาของกรมขนส่ง

แชร์เคล็ดลับจากไฟแนนซ์ วิธีผ่อนรถให้หมดเร็ว

สำหรับคนที่อยู่ในช่วงผ่อนรถยนต์กับไฟแนนซ์ มักมีความกังวลในเรื่องการผ่อนชำระค่างวดระยะยาว วันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับผ่อนรถให้หมดเร็ว ที่ช่วยปลดหนี้ไว และใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนชำระ

 1. เพิ่มจำนวนครั้งในการจ่าย ลองเปลี่ยนจากการชำระค่างวดปีละ 12 ครั้ง เป็น 24 ครั้ง วิธีนี้จะช่วยทำให้เงินต้นและอัตราดอกเบี้ยลดลงกว่าเดิมในทุก ๆ 2 สัปดาห์
 2. จ่ายยอดเกินค่างวด แม้จะจ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ก็ช่วยให้ระยะเวลาการผ่อนรถลดลง ผ่อนหมดเร็วกว่าเดิมได้
 3. รีไฟแนนซ์รถยนต์ การขอสินเชื่อใหม่เพื่อมาปิดยอดเก่า โดยทั่วไปแล้วผู้กู้มักจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าไฟแนนซ์ของรถเดิม
 4. ไม่จ่ายค่างวดรถล่าช้า เพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระผ่อนชำระ และอาจทำให้เครดิตเสีย

เมื่อโอนรถจากไฟแนนซ์แล้วอยากใช้เงินด่วนทำอย่างไร ?

เมื่อได้เล่มทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของรถเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาอยากใช้เงินด่วนสามารถมาสมัครใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันศรีสวัสดิ์ ตัวช่วยความสะดวกสบาย ที่ทาง ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ จัดมาให้ครบจบทุกเรื่องสินเชื่อและประกัน ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก


“ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” บริการสินเชื่อรถยนต์ที่รวดเร็วและทั่วถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ที่ต้องการกู้เงินสด กู้เงินด่วน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงมีบริการให้คุณเลือกซื้อประกันทุกประเภท รวมครบทุกบริการทางการเงิน จบที่นี่ที่เดียว

เข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจกว่า 5,500 สาขาทั่วไทย หรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

*เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลอ้างอิง:

Share This