บทความ > บอกต่อ 7 สูตรสำเร็จในการบริหารโรงงาน ปั้นกิจการโตไว!
เทคนิคการบริหารโรงงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้
บอกต่อ 7 สูตรสำเร็จในการบริหารโรงงาน ปั้นกิจการโตไว!

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


บอกต่อ 7 สูตรสำเร็จในการบริหารโรงงาน ปั้นกิจการโตไว!

สำหรับผู้ประกอบการน้องใหม่ในธุรกิจโรงงาน การบริหารโรงงาน อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ เพราะนั่นหมายความว่าคุณต้องแบกความรับผิดชอบมากมายไว้บนบ่า ทั้งความพึงพอใจของลูกค้า ผลประกอบการธุรกิจ

และความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน ถือเป็นภาระอันใหญ่หลวงเลยก็ว่าได้และไม่ว่าคุณจะเป็นเถ้าแก่หน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัว หรือสืบทอดธุรกิจจากคนเจเนอเรชันก่อน หากต้องการปั้นกิจการให้โตไวไปพร้อม ๆ กับการสร้างรากฐานธุรกิจให้มั่นคง นี่คือสูตรสำเร็จในการบริหารโรงงานให้ธุรกิจรุ่งและพนักงานรักไปพร้อม ๆ กัน!

เทคนิคการบริหารโรงงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้

1. จริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน

‘ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน’ สำนวนนี้ยังคงใช้ได้กับทุกยุคสมัย รวมถึงใช้เป็นคติประจำใจในการบริหารโรงงานได้ด้วยเช่นกัน อยากให้กิจการโรงงานของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งแรกที่คนเป็นเถ้าแก่หรือผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ คือความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริหารงานด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากจะซื้อใจคู่ค้า ลูกค้า และพนักงานได้แล้ว ยังทำให้คุณดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

2. ตั้งเป้าหมายของโรงงานให้ชัดเจน

ในฐานะผู้บริหาร คุณคือคนสำคัญที่จะวางทิศทางให้กับโรงงานและธุรกิจว่าต้องมุ่งไปทางไหน ในแต่ละปีมีแผนจะทำอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายและกำไรที่เติบโตขึ้นบ้าง ดังนั้น คุณจึงควรตั้งเป้าหมายของโรงงานให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางการเงิน กำลังการผลิต หรืออัตราการเติบโตของพนักงาน เพื่อนำเป้าหมายนั้นมาวางกลยุทธ์การทำงานให้พนักงานทุกฝ่ายเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มโอกาสให้โรงงานประสบความสำเร็จมากขึ้นได้อย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น ปีนี้จะทำยอดขายให้ได้ 10 ล้านบาท จะเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น 10% หรือจะขยายทีมฝ่ายผลิตเพิ่มอีก 20%

3. เอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี

ไม่เพียงแต่ผู้บริหารและเครื่องจักรเท่านั้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของโรงงาน แต่พนักงานทุกคน ตั้งแต่ตำแหน่งเล็กที่สุดตลอดจนพนักงานทุกตำแหน่ง ล้วนแต่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนโรงงานให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง อย่าลืมให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนด้วยการให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม มอบสวัสดิการที่ดีให้ ไม่ว่าจะเป็นวันลา ประกันสุขภาพ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือโบนัส และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาอย่างเต็มใจ ซื้อใจให้พนักงานเก่ง ๆ อยากทำงานด้วยนาน ๆ ช่วยให้การบริหารโรงงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของโรงงานให้ชัดเจน

ลูกค้า คืออีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะสร้างรายได้และกำไรให้กับโรงงานของคุณ ก่อนจะวิ่งเข้าหาลูกค้าเจ้าไหน สิ่งแรกที่ควรทำคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโรงงานให้ดีเสียก่อนว่าสินค้าจากโรงงานของคุณต้องขายลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้ารายใหญ่ เน้นทำการตลาดกับผู้ซื้อกลุ่มไหน อยู่ในอุตสาหกรรมอะไร เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อศึกษาและทำความรู้จักธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายจนเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ และนำมาพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูตรสำเร็จในการบริหารโรงงาน

5. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการบริหารโรงงาน

ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเครื่องจักรที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการผลิต ให้ผลิตสินค้าออกมาได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกชิ้น ลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต หรือฝั่งของโปรแกรมการบริหาร เช่น โปรแกรมจัดการคลังสินค้า โปรแกรมบัญชี โปรแกรม CRM สำหรับใช้งานร่วมกับลูกค้า หรือโปรแกรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระของคุณและพนักงานทุกฝ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

6. วางระบบการทำงานภายในโรงงานให้ดี

อยากพลิกโฉมการบริหารโรงงานให้เหนื่อยน้อยลง สิ่งสำคัญคือการวางระบบการทำงานในโรงงานหรือ Flow การทำงานให้ดี ตั้งแต่การวางรากฐานอย่างการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถเหมาะกับสายงานเข้ามาทำงาน ระบุหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน กระจายอำนาจการบริหารไปสู่หัวหน้าแผนกต่าง ๆ ตามความเหมาะสม วางโครงสร้างองค์กรให้ทุกแผนกสามารถดูแลตัวเองได้ นอกจากจะช่วยให้พนักงานทำงานอย่างราบรื่นและรวดเร็วแล้ว ยังส่งผลดีต่อการทำธุรกิจกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา จนเกิดความประทับใจและอยากกลับมาอุดหนุนซ้ำอีกด้วย

7. หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สุดท้าย แม้คุณจะเป็นเถ้าแก่ เป็นเจ้าของโรงงาน หรือเป็นผู้บริหาร หากต้องการบริหารโรงงานให้ประสบความสำเร็จ อย่าลืมหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบัน ก็มีช่องทางการหาความรู้อยู่รอบตัวให้เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ทั้งบนโลกอินเทอร์เน็ต คอร์สอบรมสำหรับผู้ประกอบการ หนังสือ และงานสัมมนา พัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการบริหารโรงงานและนวัตกรรมการผลิต ไปพร้อม ๆ กัน ติดอาวุธครบมือ ส่งให้คุณกลายเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

เห็นไหมว่าการบริหารโรงงานให้ประสบความสำเร็จ ลูกค้าติดใจ ได้ยอดขายเพิ่มแบบทะลุเป้าไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด และถ้าอยากบริหารโรงงานให้ประสบความสำเร็จ เรื่องเงินทุนถือเป็นเรื่องสำคัญ หากคุณกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อกู้เงินทำธุรกิจหรือขยายกิจการ ที่ศรีสวัสดิ์ เราให้บริการสินเชื่อบ้านและที่ดินวงเงินสูง เพียงแค่มีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็กู้ได้ อัตราดอกเบี้ยยุติธรรม อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ตอบโจทย์โรงงานและธุรกิจทุกระดับอย่างแท้จริง

สมัครสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศรีสวัสดิ์กว่า 5,500 สาขาทั่วไทย หรือโทร. 1652 หรือ LINE Official @srisawad

Share This