บทความ > ไขข้อสงสัย “สินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์” ที่คนถามมากที่สุด
ผู้หญิงได้รับเงินก้อนจากสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์
ไขข้อสงสัย “สินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์” ที่คนถามมากที่สุด

ไขข้อสงสัย “สินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์” ที่คนถามมากที่สุด

ในยุคปัจจุบัน มีหลายคนที่รู้สึกว่าการทำงานเป็นพนักงานประจำไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิต ดังนั้น อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความยืดหยุ่น อิสระในการทำงาน และนอกจากรูปแบบการทำงานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่พนักงานประจำกับฟรีแลนซ์แตกต่างกันก็คือ “รายละเอียดในการขอสินเชื่อ” โดยบทความนี้จะมาพูดถึงการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินของฟรีแลนซ์ ที่เรียกได้ว่าเป็นประเภทสินเชื่อที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาต้องการเงินก้อนแบบเร่งด่วน ไม่ว่าจะเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ หรือใช้เพื่อแก้สถานการณ์ไม่คาดฝัน ดังนั้น การได้รู้ไว้ก่อนว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินสำหรับฟรีแลนซ์แตกต่างหรือเหมือนกับการขอของพนักงานประจำอย่างไรบ้าง ก็ย่อมช่วยให้การเตรียมตัวราบรื่นยิ่งขึ้น ติดตามได้เลย

ผู้หญิงได้รับเงินก้อนจากสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้หรือไม่?

สำหรับคำถามยอดฮิตคำถามนี้ คำตอบคือ “ได้” เนื่องจากการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แหล่งที่มาของรายได้ของผู้ยื่นขอเป็นเพียงข้อพิจารณาประกอบเท่านั้น เพราะหลักประกันที่สำคัญก็คือ ตัวบ้าน ดังนั้น ต่อให้เป็นฟรีแลนซ์ แต่ถ้าสามารถแสดงให้บริษัทผู้ออกสินเชื่อมั่นใจว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทผู้ให้สินเชื่อเล็งเห็นว่า แหล่งรายได้ของฟรีแลนซ์ที่มายื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่มั่นคง ก็มีสิทธิที่จะอนุมัติวงเงินที่ต่ำกว่าพนักงานประจำ หรือกำหนดดอกเบี้ยที่สูงกว่า เนื่องจากทางบริษัทผู้ให้สินเชื่อก็ต้องคำนึงถึงการสร้างผลกำไรด้วยเช่นกัน

เอกสารที่ฟรีแลนซ์ต้องเตรียมเพื่อขอสินเชื่อบ้านแลกเงินมีอะไรบ้าง?

สำหรับคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัว เนื่องจากบริษัทผู้ให้สินเชื่อแต่ละราย ก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึงเอกสารที่ต้องการแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม เอกสารหลัก ๆ ที่ควรต้องเตรียมไว้ ไม่ว่าจะยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์กับที่ไหนก็ตาม มีดังต่อไปนี้

 • เอกสารทั่วไป: ประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า (กรณีประกอบธุรกิจ)
 • เอกสารแสดงรายได้: เป็นสิ่งสำคัญในการยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์ เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สัญญาจ้างงาน หนังสือรับรองรายได้จากลูกค้า (Statement) บัญชีเดินสะพัดย้อนหลัง 6 เดือน – 1 ปี และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์: ประกอบไปด้วย โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย 
 • เอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) และผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้กู้

หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทสินเชื่อมีอะไรบ้าง?

 • ความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ: แน่นอนว่าบริษัทผู้ให้สินเชื่อต้องมีการพิจารณาจากรายได้และอาชีพของผู้ขอสินเชื่อว่า มีความมั่นคงเพียงพอที่จะผ่อนชำระหนี้ได้หรือไม่ รวมถึงดูประวัติการผ่อนชำระหนี้ในอดีต โดยคนที่มีประวัติการผ่อนชำระดี ตรงต่อเวลา ก็ย่อมมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์มากกว่า
 • มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์: จำนวนวงเงินที่บริษัทผู้ให้สินเชื่อจะอนุมัติ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่นำไปยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์ โดยนอกจากมูลค่าตามสัญญาที่ซื้อมาแล้ว อาจมีการประเมินศักยภาพเติบโตของอสังหาริมทรัพย์นี้ในอนาคตอีกด้วย

ถ้าอยากได้วงเงินสูง ต้องทำอย่างไร?

ฟรีแลนซ์จะมีความแตกต่างจากพนักงานประจำ หรือข้าราชการ ในการยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินในส่วนของ “วงเงินอนุมัติ” เพราะพนักงานประจำจะมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติจึงไม่ต้องพิจารณาอะไรมาก และค่อนข้างถูกกำหนดไว้ตายตัว ในขณะที่ฟรีแลนซ์ถ้าอยากได้วงเงินสูง ก็ต้องแสดงให้บริษัทผู้ออกสินเชื่อรู้สึกมั่นใจว่า มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี โดยแนวทางที่ควรทำ มีดังต่อไปนี้

 • แจกแจงให้เห็นว่ามีรายได้มั่นคง ตัวอย่างเช่น เตรียมสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายได้จากงานฟรีแลนซ์เข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 • ประวัติและวินัยการเงินที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระ
 • แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพที่จะมีรายได้สูงขึ้น โดยอาจนำเสนอผลงานที่ผ่านมา รีวิวจากลูกค้า รวมถึงอธิบายแผนงานในอนาคต แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของรายได้

คนกำลังคำนวณเงินที่ได้มาจากสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ควรศึกษาข้อมูลอะไรก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน?

 • อัตราดอกเบี้ย: สินเชื่อบ้านแลกเงินของทางศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ  มีอัตราดอกเบี้ยแบบบอลลูน เริ่มต้น 1.25% ต่อเดือน ระยะเวลาการผ่อน 12 งวด
 • เงื่อนไข: ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ฟรีแลนซ์ควรศึกษาเงื่อนไขอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นวงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ
 • ความเสี่ยง: ต้องระลึกไว้เสมอว่าการยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน เท่ากับมีโอกาสที่บ้านของเราจะโดนยึดในอนาคต ถ้าไม่สามารถผ่อนชำระได้ไหว 

สินเชื่อบ้านแลกเงินคือทางเลือกของฟรีแลนซ์ในการหาเงินก้อนเพื่อต่อยอดโอกาส และสำหรับฟรีแลนซ์คนไหนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านแลกเงินที่น่าเชื่อถือ นึกถึงศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ วงเงินสูง เลือกผ่อนได้สบาย ไม่ต้องจดจำนอง ทั้งยังมีประเภทสินเชื่อให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มีสาขาให้บริการครอบคลุมกว่า 5,500 สาขาทั่วไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1652 หรือ LINE Official @srisawad

ข้อมูลอ้างอิง:

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Share This