บทความ > สินเชื่อบ้านแลกเงิน…เลือกอย่างไรให้คุ้ม?
กู้เงินด่วน ที่ไหนดี น่าเชื่อถือ ดอกไม่แพง
สินเชื่อบ้านแลกเงิน…เลือกอย่างไรให้คุ้ม?

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สินเชื่อบ้านแลกเงิน…เลือกอย่างไรให้คุ้ม?

ในยามที่ประสบปัญหาทางการเงิน และกำลังต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อมาช่วยเยียวยา ถ้าหากเรามีสินทรัพย์เป็นที่ดิน รวมถึงมีเอกสารที่แสดงเอกสิทธิ์ครบถ้วน ก็สามารถนำไปเข้าธนาคารเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือที่เรียกกันติดปากว่า ‘สินเชื่อบ้านแลกเงิน’ ได้ จากนั้นก็นำเงินก้อนดังกล่าวมาช่วยหมุนเวียนจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะเอาที่ดินเข้าธนาคารไหนดีก็ควรต้องรอบคอบ และบทความนี้จะมาเป็นตัวช่วย อธิบายทีละขั้นตอน เพื่อให้คุณได้เงินคุ้มที่สุด ติดตามได้เลย

สินเชื่อโฉนดที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ ที่ไหนดี

ขั้นตอนที่ 1: ดูความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน

ขั้นตอนแรก และถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการเลือกว่า ควรเอาที่ดินเข้าธนาคารไหนดีคือการดูความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือบริษัทสินเชื่อที่วางแผนว่าจะนำที่ดินที่ครอบครองอยู่ไปเปลี่ยนเป็นเงินก้อน เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ดังนั้น ก็ควรต้องอยู่ในมือของคนที่เราไว้ใจ โดยสามารถดูความน่าเชื่อถือได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคาร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระดับเงินทุน สินทรัพย์รวม หนี้สิน และผลการดำเนินงานของธนาคาร
  • ได้ IPO เข้าไปอยู่ในตลาดหุ้น
  • ประวัติการปล่อยสินเชื่อ
  • ผลกำไรย้อนหลัง 
  • ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
  • มีการยื่นภาษีอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนที่ 2: เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

แน่นอนว่ามีธนาคารและบริษัทสินเชื่อมากมายที่น่าเชื่อถือตามเช็กลิสต์ ถูกต้องทุกข้อตามปัจจัยในหัวข้อด้านบน ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำเพื่อหาคำตอบว่าเอาที่ดินเข้าธนาคารไหนดีคือ การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย คือปัจจัยสำคัญในการเลือกว่าจะใช้บริการที่ไหนดี โดยอัตราดอกเบี้ยของแต่ละที่แตกต่างกันไป ถึงแม้จะเพียงเล็กน้อย แต่สำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างที่ดิน ดอกเบี้ยหลักทศนิยมก็ส่งผลอย่างมาก ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารและบริษัทสินเชื่อหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด และนอกจากอัตราดอกเบี้ยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินควรพิจารณาประเภทของอัตราดอกเบี้ยด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่จะช่วยให้ผู้กู้สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระได้ตลอดระยะเวลาการกู้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจะทำให้อัตราดอกเบี้ยผันผวนตามสภาวะตลาด

ขั้นตอนที่ 3: เปรียบเทียบราคาประเมิน เงื่อนไขการกู้ต่าง ๆ และบริการ

นอกจากดอกเบี้ยแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องนำมาเปรียบเทียบด้วยก็คือ ราคาประเมินที่ดิน เพื่อดูว่าธนาคารและบริษัทสินเชื่อรายไหนที่ตีมูลค่าที่ดินที่นำไปขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้มากที่สุด รวมถึงส่วนของเงื่อนไขการกู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลาการผ่อนชำระ ค่าใช้จ่ายในการกู้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ขอสินเชื่อควรพิจารณาเงื่อนไขการกู้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตนเอง โดยควรเลือกผู้ให้บริการที่เสนอวงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ยาว และค่าใช้จ่ายในการกู้และค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

นอกจากนั้น บริการหลังการขายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา เพราะหากเกิดปัญหาระหว่างการผ่อนชำระ ผู้ขอสินเชื่อควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับริการหลังการขายด้วย เช่น การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ การให้บริการชำระหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ และการให้บริการติดตามสถานะการกู้

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่ไหนดี ให้เงินมาก ดอกเบี้ยต่ำ

ขั้นตอนที่ 4: หาข้อสรุป

หลังจากที่ศึกษาหาข้อมูลจากหลากหลายธนาคารและบริษัทสินเชื่อมาอย่างละเอียดแล้ว ก็ถึงเวลาหาข้อสรุปว่าควรเอาที่ดินเข้าธนาคารไหนดี โดยหลักการง่าย ๆ คือนำทุกปัจจัยข้างต้นมาเป็นหลักเกณฑ์ จากนั้นก็นำเงื่อนไขของทุกที่มาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาว่าข้อเสนอของใครที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ากับสิ่งที่ผู้ขอสินเชื่อกำลังมองหามากที่สุด

ข้อควรรู้ในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้ประจำ หรือมีรายได้จากธุรกิจ เป็นต้น
  • หลักประกันในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินคือบ้านของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องปลอดภาระหนี้ หรือมีภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของมูลค่าบ้าน
  • วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกัน และปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านแลกเงินส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 10-30 ปี

ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นเรื่องง่าย ที่ศรีสวัสดิ์

เมื่อได้ทราบเคล็ดลับในการเลือกว่าจะเอาที่ดินเข้าธนาคารไหนดีมีอะไรบ้าง และสำหรับผู้ที่มีเรื่องจำเป็นเข้ามาในชีวิตจนต้องใช้เงินก้อนใหญ่ หรือต้องการสร้างสภาพคล่อง สร้างโอกาส ลงทุนต่อยอดธุรกิจ ทำฝันให้กลายเป็นจริง หากมีอสังหาริมทรัพย์ไว้ในครอบครองก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยเตรียมเอกสารมายื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินกับศรีสวัสดิ์ บริการสินเชื่อที่ให้คุณนำบ้าน คอนโด หรือที่ดินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันใจ รับวงเงินสูง ผ่อนสบาย เลือกได้ตามต้องการ

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ กว่า 5,500 สาขาทั่วไทยหรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

Share This