บทความ > ทำความเข้าใจ “สินเชื่อโฉนดคอนโด” ฉบับกระชับไม่ซับซ้อน
คู่รักกำลังเจรจาสินเชื่อโฉนดคอนโด
ทำความเข้าใจ “สินเชื่อโฉนดคอนโด” ฉบับกระชับไม่ซับซ้อน

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


ทำความเข้าใจ “สินเชื่อโฉนดคอนโด” ฉบับกระชับไม่ซับซ้อน

ในยุคปัจจุบันที่ “คอนโด” คือประเภทที่อยู่อาศัยยอดนิยม โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เนื่องจากราคาสามารถจับต้องได้ และทำเลเดินทางสะดวก ด้วยเหตุนี้ เมื่อเจ้าของคอนโดต้องการเงินทุนก้อนใหญ่ ไม่ว่าจะเพื่อซื้อคอนโดหลังใหม่ ต่อเติม ซ่อมแซม หรือนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจ “สินเชื่อโฉนดคอนโด” จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยม อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะนำโฉนดคอนโดที่มีไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินก้อน ก็ควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทนี้เสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบโจทย์จริง ๆ บทความนี้จึงรวบรวมเรื่องน่ารู้มาไว้ให้อ่านในที่เดียวแบบสะดวก ติดตามได้เลย

คู่รักกำลังเจรจาสินเชื่อโฉนดคอนโด

สินเชื่อโฉนดคอนโดคืออะไร ?

สินเชื่อโฉนดคอนโด คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่ให้เจ้าของคอนโดมิเนียมที่ถือครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์สามารถนำโฉนดห้องชุดมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับบริษัทปล่อยสินเชื่อ โดยยังสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์จากห้องชุดนั้นได้ตามปกติ ถือเป็นทางเลือกในการเข้าถึงเงินทุนสำหรับเจ้าของคอนโดมิเนียม ที่มีความต้องการใช้เงิน ไม่ว่าจะเพื่อทำธุรกิจ ชำระหนี้ หรือใช้จ่ายส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องขายห้องชุดออกไป 

ข้อดีของสินเชื่อโฉนดคอนโด

  • ดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดคอนโดไม่สูงมาก : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดคอนโดค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัตรเครดิต เรียกได้ว่าต่ำกว่าชัดเจน ทำให้ผู้กู้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้ดีกว่า
  • ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน : สินเชื่อโฉนดคอนโดไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน เนื่องจากใช้โฉนดห้องชุดเป็นหลักประกันอยู่แล้ว จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการหาผู้ค้ำประกัน หรือไม่ต้องการเพิ่มภาระให้แก่บุคคลอื่น
  • วงเงินสูง : เนื่องจากคอนโดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่แล้วก็หลักล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น วงเงินในการปล่อย สินเชื่อโฉนดคอนโดจึงสูงตามไปด้วย โดยทั่วไปบริษัทสินเชื่อมักให้วงเงินสินเชื่อประมาณ 70-90% ของมูลค่าประเมิน ทำให้ผู้กู้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากพอที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสินเชื่อโฉนดคอนโดควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจ รวมถึงควรวางแผนการใช้เงินและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินเชื่อนี้ได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด

ขอสินเชื่อโฉนดคอนโดต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อโฉนดคอนโด สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้กระบวนการขอเป็นไปอย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด ได้เงินมาเร็วที่สุด โดยรายการเอกสารที่ต้องเตรียมแตกต่างกันไปตามที่บริษัทสินเชื่อแต่ละเจ้าร้องขอ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน 
  • โฉนดคอนโดห้องชุดที่ปลอดภาระ 
  • สมุดบัญชีธนาคาร

คนกำลังนับเงินที่ได้จากการขอสินเชื่อโฉนดคอนโด

ข้อควรระวังก่อนขอสินเชื่อโฉนดคอนโด

จริงอยู่ที่สินเชื่อโฉนดคอนโดคือทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่ต้องการเงินก้อนแบบเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจจรดปากกาเซ็นยื่นขอก็ควรตระหนักถึงข้อควรระวังด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการคิดอย่างรอบด้านมากที่สุด ดังต่อไปนี้

  • ทำความเข้าใจสัญญา : ผู้กู้ต้องอ่านและทำความเข้าใจสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดคอนโด วิธีการคิดดอกเบี้ย การคิดค่าธรรมเนียม การคิดค่าปรับในกรณีผิดนัดชำระ ระยะเวลาผ่อนชำระ เงื่อนไขการครอบครองและใช้สอยห้องชุด เงื่อนไขการไถ่ถอนหลักประกัน ฯลฯ ถ้ามีข้อสงสัยประการใด ควรสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้กระจ่างก่อนลงนาม
  • ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของตัวเองให้ดี : โดยพิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สินอื่น ๆ และเงินออมที่มีอยู่ ควรกู้ในวงเงินที่สามารถรับมือได้ในระยะยาว และวางแผนบริหารการเงินของครอบครัวอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ และการชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนครบสัญญา ไม่ควรก่อหนี้เกินตัว หรือนำเงินกู้ไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กลับคืนมา
  • ผลที่จะตามมาถ้าผิดนัดชำระหนี้ : ผู้ขอสินเชื่อโฉนดคอนโดต้องตระหนักถึงผลกระทบในกรณีผิดนัดชำระหนี้ ที่อาจนำไปสู่การถูกยึดห้องชุดที่เป็นหลักประกันได้ในที่สุด นอกจากนี้ การผิดนัดชำระยังส่งผลเสียต่อประวัติทางการเงินของผู้กู้ ทำให้มีโอกาสถูกปฏิเสธวงเงินสินเชื่อในอนาคต หรือได้รับอนุมัติด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ


อยากเปลี่ยนโฉนดคอนโดเป็นเงินก้อนกับผู้ให้บริการสินเชื่อที่น่าเชื่อถือ แนะนำให้ใช้บริการ ขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน จำนองโฉนดที่ดิน คอนโด จากศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ อนุมัติเร็ว เพื่อให้ตรงตามความสามารถ รายได้ และวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน อัตราดอกเบี้ยแบบบอลลูน เริ่มต้น 1.25% ต่อเดือน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ กว่า 5,500 สาขาทั่วไทย หรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว 

*เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลอ้างอิง:

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

Share This