สินเชื่อทุกประเภท จำนำเล่มทะเบียนและโฉนดบ้านที่ดิน

วงเงินสูง ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน/จดจำนอง ไม่ต้องใช้สลิป ไม่เช็คประวัติการเงิน

ทำไมต้องจัดสินเชื่อกับ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ?

อนุมัติไว วงเงินสูง

ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน/จดจำนอง

ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ไม่ต้องใช้สลิป
ไม่เช็คประวัติการเงิน

เลือกผ่อนเบาๆ
สั้น-ยาวได้

สาขาพร้อมให้บริการ
กว่า 5,000 สาขา

เอกสารเบื้องต้น

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน

เล่มทะเบียนรถ/โฉนดตัวจริง
ที่ปลอดภาระแล้ว

สมุดบัญชีธนาคาร

*หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า