เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (มหาชน) จำกัด เริ่มก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ชื่อ บริษัท พีวีแอนด์เคเคเซอร์วิส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ศรีสวัสดิ์ จำกัด การเติบโตที่รวดเร็วเป็นผลจากวิสัยทัศน์ และการบริหารงานของครอบครัวแก้วบุตตา ผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 34 ปี พร้อมทีมงานบริหารผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างพร้อมเพรียง

การขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าดังวิสัยทัศน์ที่ว่า ” ร้านสะดวกซื้อทางการเงิน “ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบเพื่อให้สามารถบริการได้อย่างคุณภาพทั้งการฝึกอบรม การบันทึกข้อมูลและคำนวณข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้บริการลูกค้า อย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบาย การสื่อสารองค์กร อย่างชัดเจน

” วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเดินทางออกสู่เส้นทางที่ใหญ่กว่า
ด้วยความ พร้อมในทุกๆ ด้าน “