บทความ > 7 เรื่องก่อนกู้ต้องรู้ให้รอบ เมื่ออยากขอสินเชื่อ
7 เรื่องก่อนกู้เงิน เมื่ออยากขอสินเชื่อ
7 เรื่องก่อนกู้ต้องรู้ให้รอบ เมื่ออยากขอสินเชื่อ

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


7 เรื่องก่อนกู้ต้องรู้ให้รอบ เมื่ออยากขอสินเชื่อ

แต่ละคนมีข้อจำกัดทางด้านการเงินที่แตกต่างกัน บางครั้งการ กู้เงิน หรือ ขอสินเชื่อ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินของเราไว้ได้  แต่ก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อซึ่งจะมีผลผูกพันระยะยาวตามมาในภายหลัง เราควรที่จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทสินเชื่อ จำนวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาการผ่อน และความสามารถในการชำระคืนของเราด้วย เพราะถ้ากู้เผื่อ หรือ กู้มาเกินความต้องการแล้วจ่ายคืนไม่ไหวก็จะเป็นผลเสียอย่างแน่นอน

มาดูกันว่า 7 เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนกู้เงิน มีเรื่องอะไรบ้าง

 

1) วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

ก่อนที่จะขอสินเชื่อ เราควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ว่าเป้าหมายของเรานั้นเป็นหนี้ดี หรือ หนี้เสีย 

หนี้ดี หมายถึง หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อไปในอนาคต เช่น กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือเรียนต่อต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้าในงาน กู้ซื้อรถเพื่อนำไปใช้ในการส่งของ หรือ กู้ลงทุนในธุรกิจเพื่อนำเงินไปต่อยอดตามจำนวนออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

หนี้เสีย เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นการกู้มาเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายแบบชั่วคราวเท่านั้น

 

2) สภาพคล่องทางการเงิน

เช็คสภาพคล่องการเงินของเราก่อน ว่ามีรายรับ รายจ่ายเท่าไหร่  พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก และ หารายได้เพิ่ม หากมีหนี้ที่กู้มาก่อนหน้า ให้รวมยอดหนี้ทั้งหมดว่ามีกี่เจ้า เงินที่เราจ่ายหนี้ทุกเดือนนี้จ่ายไหวหรือไม่เมื่อเทียบกับรายได้ ถ้าต้องกู้เพิ่มตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะจ่ายไหวหรือไม่ ทั้งนี้ควรกู้เงินเท่ากับความจำเป็นในวงเงินที่เราต้องการใช้จริงตามวัตถุประสงค์ ไม่ควรกู้เผื่อ หรือกู้มาเกินจนชำระคืนไม่ไหว 

 

3) การตรวจสอบประวัติทางการเงิน 

สถาบันการเงินบางแห่งอาจมีการตรวจสอบประวัติทางการเงินของผู้กู้เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ ดังนั้น เราอาจจะเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของเอกสารรายได้ และชำระหนี้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ตรงเวลาก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อ 

 

เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนกู้เงิน ขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 

4) อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการขอสินเชื่อ เพราะจะเป็นตัวกำหนดเงินที่เราต้องชำระคืนทั้งหมด ทางที่ดีควรกู้จากสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะช่วยป้องกันการถูกทวงหนี้โหดหรืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมได้ 

นอกจากนี้ ควรสังเกตเกี่ยวกับวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยว่าเป็นแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) หรือแบบคงที่ (Fixed Rate) หากเป็นแบบลดต้นลดดอก จะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถปลดภาระหนี้ได้ไวขึ้น เพราะอัตราดอกเบี้ยที่นำมาคิดในงวดการชำระครั้งถัดไปจะลดลงไปตามจำนวนเงินต้นคงเหลือด้วย ในส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของทางศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ก็คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยเช่นกัน โดยมีดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.00% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 17.85%-24% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 54 งวด

 

5) เงื่อนไขการชำระเงิน

ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่างวด  เช่น ระยะเวลาการผ่อน วิธีการชำระเงินว่าสามารถจ่ายผ่านช่องทางไหนได้บ้าง และความยืดหยุ่นในการชำระเงิน ซึ่งควรเลือกเงื่อนไขที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของเรามากที่สุด

 

6) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาว่า มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขอสินเชื่อด้วย หรือไม่ เช่น ค่าดำเนินการ ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีหรือปิดยอดสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment fee) ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ เป็นต้น ซึ่งทางศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนดไม่ว่าจะแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ตาม 

 

7) เงื่อนไขในกรณีอื่นๆ

นอกจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว อย่าลืม ตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ เช่น หากจ่ายเงินค่างวดไม่ตรงตามวันที่กำหนด สามารถจ่ายชำระตามหลังภายในกี่วันโดยไม่โดนเก็บค่าปรับ หรือ หากต้องการจ่ายปิดหนี้ก่อนกำหนดสามารถทำได้ไหม จะต้องทำอย่างไรบ้าง 

 

จะเห็นได้ว่าการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินมีประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ , สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ , สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก , สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อบ้านและที่ดิน สอบถามข้อมูลได้ที่ ‘ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ’ ทุกสาขาใกล้บ้านกว่า 5,500 สาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1652 หรือ LINE @srisawad เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

Share This