สมัครงาน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

    แบบฟอร์มสมัครงาน

    ชายหญิง

    [recaptcha]