สินเชื่อบุคคลร่วมกับพรอมิส

วงเงินสูงสุด
อนุมัติไว รับเงินเร็ว

เอกสารเบื้องต้น

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน

สมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

สลปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
อายุไม่เกิน 60 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุตั้งแต่ 20-64 ปี (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
  • รายได้ประจำ 6,000 บาทขึ้นไป (พนักงานประจำเท่านั้น)
  • อายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • มีที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส มีเบอร์มือถือส่วนตัว (ห้ามใช้ร่วมกับญาติหรือบุคคลอื่น)

* เฉพาะสาขาศรีสวัสดิ์ที่ร่วมรายการ
** การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า