Home > ศรีสวัสดิ์ ตอบรับนายกฯ พร้อมช่วยประเทศแก้วิกฤติ ปัญหาหนี้นอกระบบ
ศรีสวัสดิ์ ตอบรับนายกฯ พร้อมช่วยประเทศแก้วิกฤติ ปัญหาหนี้นอกระบบ

ศรีสวัสดิ์ ตอบรับนายกฯ พร้อมช่วยประเทศแก้วิกฤติ ปัญหาหนี้นอกระบบ

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ตัวแทนกลุ่มบริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและกลุ่มศรีสวัสดิ์ เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประเทศให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ กลุ่มศรีสวัสดิ์ และนายฉัตรชัย แก้วบุตตา พร้อมที่จะช่วยเหลือให้ประเทศสามารถฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นทางกลุ่มเสนอเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยใช้สาขาของศรีสวัสดิ์ ทั้งประเทศกว่า 4 พันสาขา เป็นคลินิก แก้หนี้นอกระบบ ซึ่งทางกลุ่มศรีสวัสดิ์มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ โดยเชื่อว่ามีประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงานหรือเลิกจ้างในช่วงนี้เป็นจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนั้นทางกลุ่มจึงเห็นว่าการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับภาครัฐและดูแลประชาชนในช่วงวิกฤติแบบนี้ และเป็นผลดีในระยะยาวต่อเศรษฐกิจต่อไป

อย่างไรก็ตาม กลุ่มศรีสวัสดิ์กำลังจัดทำแผนการทำงานเต็มรูปแบบเพื่อให้การร่วมมือกับรัฐบาลแก้ปัญหาในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี เพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไปในระยะยาว

Share This