Home > ศรีสวัสดิ์ ครองใจคนทำงาน คว้ารางวัลองค์กรในฝัน
ศรีสวัสดิ์ ครองใจคนทำงาน คว้ารางวัลองค์กรในฝัน

ศรีสวัสดิ์ ครองใจคนทำงาน คว้ารางวัลองค์กรในฝัน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD และบริษัทในเครือ ได้รับรางวัลการจัดอันดับองค์กรในฝัน (Dream Company) จาก JOBTOPGUN.com เว็บไซต์หางานอันดับหนึ่ง จากการโหวตโดยผู้สนใจสมัครงาน และอดีตพนักงาน ที่ให้คะแนนสูงถึง 80% สำหรับการแนะนำเพื่อนมาสมัครงาน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม ชีวิตดี งานดี สังคมดี ด้านผู้บริหาร ธิดา แก้วบุตตา เผยเคล็ดลับสังคมการทำงานที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ความสุขของพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตร ล้วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  SAWAD เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาองค์กรได้ให้ความสำคัญกับสังคมการทำงานที่ดี การพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการมอบความสุขในการทำงานให้กับพนักงาน เพราะศรีสวัสดิ์เชื่อว่าการที่พนักงานมีความสุขในการทำงานจะทำให้เขาถ่ายทอดการทำงานออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นกับกลุ่มพันธมิตรขององค์กร นอกจากนั้นเรายังสร้างสภาพแวดล้อม และสังคมในการทำงานที่ทำให้พนักงานเข้าถึงได้ง่าย และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งการสร้างโอกาส และการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มพนักงานในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมไปพร้อมกัน

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานของศรีสวัสดิ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้เห็นความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานที่ทำให้ทางศรีสวัสดิ์เติบโตมาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกคนช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสังคมการทำงานที่ดี สนุกสนาน และลดช่องว่างระหว่างตำแหน่งงาน ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก และเห็นอกเห็นใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมือในทุกๆ นโยบายที่ทางบริษัทขับเคลื่อน และเมื่อบรรยากาศในการทำงานดี ทำให้บุคลากรของเราอยากจะชักชวนเพื่อนเข้ามาร่วมทำงานเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นโครงการเพื่อนได้งานเราได้เงิน “Friend get Friend” โดยมีค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่แนะนำเพื่อนเข้ามาด้วย สำหรับรางวัลที่ศรีสวัสดิ์ และบริษัทในเครือ ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรในฝัน (Dream Company) จาก JOBTOPGUN.com ถือเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร และองค์กรได้เป็นอย่างดี” ธิดา กล่าวเสริม

การจัดอันดับองค์กรในฝัน (Dream Company) จาก JOBTOPGUN.com เว็บไซต์หางานอันดับหนึ่งในครั้งนี้เป็นการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินองค์กรด้วย 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ชีวิตดี งานดี เงินดี และสังคมดี โดยผู้สนใจสมัครงาน และอดีตพนักงาน ได้ให้คะแนนทางศรีสวัสดิ์ และบริษัทในเครือสูงถึง 80% สำหรับการแนะนำเพื่อนมาสมัครงาน เป็นคะแนน 4.5 เต็ม 5 ในปีนี้ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม

Share This