Home > ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือกลุ่มศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกับกรมบังคับคดี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือกลุ่มศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกับกรมบังคับคดี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือกลุ่มศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกับกรมบังคับคดี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมมาในวันงาน
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. คำพิพากษา / คำพิพากษาประนีประนอมยอมความ (ถ้ามี)
*หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1652 กด 0

แผนที่สถานที่จัดงาน

Share This