บทความ > รีไฟแนนซ์รถยนต์ ลดภาระหนี้ ยามเงินตึงมือ
รีไฟแนนซ์รถยนต์ - ศรีสวัสดิ์
รีไฟแนนซ์รถยนต์ ลดภาระหนี้ ยามเงินตึงมือ

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


รีไฟแนนซ์รถยนต์ ลดภาระหนี้ ยามเงินตึงมือ

ช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง เปิดร้านก็ไม่ได้ จะค้าขายก็มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คู่แข่งเต็มไปหมด บางคนตกงาน ถูกลดเงินเดือน แต่ภาระทางการเงินยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง หากว่าใครมีปัญหานี้ ขอแนะนำให้ลองมารีไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อลดความกังวลทางการเงิน รับปิดจากที่อื่น ผ่อนอยู่ก็ย้ายมากู้กับเราได้

รีไฟแนนซ์ ทางออกของคนภาระหนัก


สำหรับคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว มักมีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเราอยู่คือ ภาระหนี้สิน ผ่อนทั้งบ้าน ผ่อนทั้งรถ ช่วงปกติก็ยังพอสบาย เพราะคำนวณแล้วว่าผ่อนไหว แต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ชีวิตเริ่มเปลี่ยน รายได้น้อยลง แต่ภาระเท่าเดิม จะไปขอสินเชื่ออื่นมาโปะก็ช่วยได้แค่ระยะสั้น ดังนั้นการรีไฟแนนซ์อาจจะเป็นทางออกที่ช่วยลดจำนวนเงินการผ่อนชำระต่อเดือน ในช่วงที่เงินเริ่มตึงมือ

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินใหม่หรือสถาบันการเงินเดิม ในขณะที่เรายังผ่อนชำระสินเชื่อก้อนนั้นอยู่ ซึ่งประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์ คือ เราจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง จำนวนเงินที่ผ่อนชำระในแต่ละงวดลดลง ได้เงินก้อนมาใช้ หรือสามารถปิดสินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้กู้สามารถเลือกเงื่อนไขได้ตามความต้องการ การรีไฟแนนซ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์จึงเหมาะกับผู้ที่ยังคงผ่อนชำระค่างวดรถกับสถาบันทางการเงิน แต่ต้องการเงินก้อนมาใช้ในยามฉุกเฉิน ผู้ที่ต้องการลดภาระการผ่อนต่อเดือน และผู้ที่ต้องการปิดสินเชื่อให้เร็วกว่ากำหนด

เปิดข้อดีการรีไฟแนนซ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์


ปัจจุบันการรีไฟแนนซ์เป็นหนึ่งในการวางแผนทางการเงินที่ชาญฉลาดของคนที่รู้จักใช้เงิน เพราะแม้จะต้องเสียเวลาขอเอกสารหรือทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อใหม่ แต่ก็เป็นการเสียเวลาที่คุ้มค่า เพราะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ และในยามวิกฤตยังสามารถนำส่วนต่างที่เป็นเงินก้อนมาใช้ได้ ซึ่งการรีไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์มีข้อดีดังต่อไปนี้

ได้เงินก้อนมาใช้ในยามฉุกเฉิน


สำหรับคนที่ผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์ไปเกินกว่า 50% แล้วขอรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ จะสามารถขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดเท่าราคาประเมิน หรืออาจจะสูงกว่าราคาประเมิน และหลังจากนำเงินไปปิดสินเชื่อเก่า ก็ยังมีเงินส่วนต่างที่สามารถนำมาเป็นเงินหมุนเวียนใช้ในยามฉุกเฉิน

เลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้


ในกรณีที่เราต้องการลดภาระหนี้ที่ต้องชำระรายเดือน เราสามารถเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระใหม่ และวงเงินกู้ใหม่ได้ ซึ่งเราสามารถทำได้ทั้ง

  1. ยื่นกู้ในวงเงินที่ต่ำลง ทำให้ยอดผ่อนชำระน้อยลง
  2. ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระให้นานออกไป โดยที่ยอดผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง


ลดอัตราดอกเบี้ย


ส่วนใหญ่เมื่อซื้อรถใหม่จะเป็นการรีไฟแนนซ์แบบดอกเบี้ยคงที่ และเมื่อเราตัดสินใจที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์แล้ว เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้อัตราดอกเบี้ยแบบใด และอยู่ที่เรตเท่าไร 

เอกสารรีไฟแนนซ์รถยนต์ - ศรีสวัสดิ์

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอรีไฟแนนซ์


สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ตรวจสอบยอดสินเชื่อคงเหลือจากสัญญากู้เดิม พร้อมคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความคุ้มค่า
  2. เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสถาบันทางการเงิน
  3. คำนวณความสามารถในการผ่อนชำระ โดยดูจากภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละเดือน
  4. เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อให้ได้เงินสดทันใจ อนุมัติไว พร้อมใช้ทันที ประกอบไปด้วย บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาเล่มทะเบียน เอกสารแสดงรายได้ (ถ้ามี) คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์เดิมหรือสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จงวดล่าสุด
  5. เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการนำเงินก้อนไปปิดสัญญาเงินกู้เดิม และโอนเล่มทะเบียนไปยังสถาบันการเงินแห่งใหม่

เคล็ดลับการเลือกสถาบันทางการเงินแห่งใหม่


มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการเลือกสถาบันทางการเงินใหม่ที่ตรงกับความต้องการของเรา และช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน ซึ่งมีเคล็ดลับในการเลือกดังนี้

  1. มีขั้นตอนดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีคนค้ำ เตรียมเอกสารง่าย อนุมัติไว เพื่อลดขั้นตอนในการขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้น้อยที่สุด
  2. ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อประหยัดเงินในการจ่ายดอกเบี้ยในระยะยาว
  3. วงเงินสูง เท่ากับหรือใกล้เคียงกับวงเงินที่เราต้องการ และสามารถเลือกได้ว่าจะผ่อนชำระหนักหรือเบา เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และแผนทางการเงินของเรา

สำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤต และต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงิน ศรีสวัสดิ์ยินดีให้ความช่วยเหลือ ผ่อนอยู่ก็ย้ายมากู้กับเราได้ ช่วยปิดยอดจากที่อื่น เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับคุณ สินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของศรีสวัสดิ์ อนุมัติง่าย วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ แถมยังมีสาขาให้เลือกมากมาย 

หากสนใจสมัครสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1652 หรือกรอกรายละเอียดได้ที่นี่ แล้วรอเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป หรือติดต่อ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจได้ทุกสาขาใกล้บ้าน ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว รับเงินได้ภายในวันเดียว

Share This