กิจกรรมและประกาศ > บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุน งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน
บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุน งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุน งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2558 คุณธิดา  แก้วบุตตา กรรมการบริษัท นำทีมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน)   

เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม และ ฟื้นฟูโรงเรียน ที่อาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดใหม่นพัรัตน์ หมู่ 1  โดยมี คุณธิดา  แก้วบุตตา เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้

 

ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท (CSR)

เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต การศึกษา ที่ดีขึ้น

Share This