บทความ > ‘กู้สินเชื่อ’ อย่าลืมคิดเรื่อง ‘ประกัน’ หนึ่งทางรอดสำคัญในช่วงวิกฤต
‘กู้สินเชื่อ’ อย่าลืมคิดเรื่อง ‘ประกัน’ หนึ่งทางรอดสำคัญในช่วงวิกฤต

‘กู้สินเชื่อ’ อย่าลืมคิดเรื่อง ‘ประกัน’ หนึ่งทางรอดสำคัญในช่วงวิกฤต


เพราะโควิด-19 ยังไม่รู้จะจบลงเมื่อใดในขณะที่ภาระไม่มีคำว่าหยุดพัก ดังนั้น ‘การกู้สินเชื่อ’ ที่สะดวก อนุมัติไว และเชื่อถือได้ จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของใครหลายคน แต่จะให้ดีการกู้สินเชื่อนี้ต้องไม่เพิ่มภาระให้ครอบครัว ด้วยการมี ‘ประกันคุ้มครองสินเชื่อ’ ที่จะทำหน้าที่จัดการดูแลหนี้ให้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันในวันข้างหน้า ‘เจนสวัสดี’ ขอนำเสนอแนวคิดการกู้สินเชื่อแบบมีประกัน
มาทำความรู้จักประเภทของสินเชื่อกัน
สินเชื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เงื่อนไขการให้กู้ยืม และเกณฑ์การผ่อนชำระ ดังนั้นก่อนจะเลือกสินเชื่อแบบไหน ควรต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน ซึ่งหากแบ่งตามการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่รู้จักกันดี ได้แก่
• สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้กู้ต้องนำหลักประกัน เช่น โฉนดบ้านและที่ดิน เล่มทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไปใช้ยื่นกู้ ซึ่งมีข้อดีคือ วงเงินที่ให้กู้จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ตามมูลค่าของหลักประกันนั้น ๆ โดยเงื่อนไขการพิจารณาก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
• สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติทางการเงิน รายได้จากเอกสารเงินเดือน และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบกัน วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติของแต่ละบุคคลก็อาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณา
ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจกู้สินเชื่อ
ดูเรื่องความจำเป็นและความเร่งด่วน
• หากจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ก็สามารถเลือกใช้เป็นบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดซึ่งต้องมีการสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรไว้แล้วล่วงหน้า หากไม่เช่นนั้นจะต้องยื่นเอกสารสมัครและใช้เวลารออนุมัติพอสมควร ซึ่งต่างจากสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่นำหลักทรัพย์ไปยื่นขออนุมัติกับสถาบันการเงิน การพิจารณาอนุมัติมักใช้เวลาไม่นานรู้ผลอนุมัติได้เร็ว
• กรณีเป็นเรื่องที่รอได้หรือไม่เร่งด่วนมากนัก การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ด้วยเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้องค์ประกอบหลายด้าน หากว่าผู้กู้ขาดคุณสมบัติข้อใดไปก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านการพิจารณา หรือได้รับอนุมัติด้วยวงเงินที่น้อยกว่าความต้องการได้

กู้สินเชื่อจากผู้ให้บริการทางการเงินหรือสินเชื่อ ที่เชื่อถือได้
• ควรเลือกผู้ให้บริการทางการเงินหรือสินเชื่อที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง และเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่มีนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• มีการให้บริการที่สะดวก มีหลายสาขา เข้าถึงง่าย รวมถึงมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกในการขอรับคำปรึกษา การสมัครขอกู้ และการชำระค่างวด
ข้อดีของการมีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ การซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเปรียบเสมือนการซื้อความอุ่นใจไว้ล่วงหน้า เพื่อดูแลคุ้มครองอนาคตของคนที่คุณรัก โดยตัวอย่างการทำหน้าที่ของประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คือ

• คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วย ครอบคลุมโรคโควิด-19 รวมไปถึงการสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันดังกล่าวขึ้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายหนี้สินที่คงค้างชำระให้กับบริษัทสินเชื่อ ทำให้ครอบครัวไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินต่อไปและได้ทรัพย์สินค้ำประกันกลับคืนมา นอกจากนี้ยังได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้สินไว้ดำเนินชีวิตต่อไป
• หากผู้กู้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติมก็จะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้อีกด้วย
แม้ว่าการกู้สินเชื่ออาจเป็นหนึ่งวิธีทางที่ช่วยได้ในช่วงเวลาคับขัน แต่ชีวิตที่ปลอดหนี้สินย่อมมีอิสระมากกว่า ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การวางแผนจัดการภาระหนี้สินให้สำเร็จตามเป้าหมายและอย่าลืมการทำประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด้วยเช่นกัน

บริการสินเชื่อทุกประเภทที่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด โทร 1652 ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ www.sawad.co.th
รับประกันโดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) และ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) โทร 1394 www.generali.co.th/


Share This