บทความ

ในยุคปัจจุบัน มีหลายคนที่รู้สึกว่าการทำงานเป็นพนักงานประจำไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิต ดังนั้น อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความยืดหยุ่น อิสระในการทำงาน และนอกจากรูปแบบการทำงานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่พนักงานประจำกับฟรีแลนซ์แตกต่างกันก็คือ “รายละเอียดในการขอสินเชื่อ” โดยบทความนี้จะมาพูดถึงการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินของฟรีแลนซ์ ที่เรียกได้ว่าเป็นประเภทสินเชื่อที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาต้องการเงินก้อนแบบเร่งด่วน ไม่ว่าจะเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ หรือใช้เพื่อแก้สถานการณ์ไม่คาดฝัน ดังนั้น การได้รู้ไว้ก่อนว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินสำหรับฟรีแลนซ์แตกต่างหรือเหมือนกับการขอของพนักงานประจำอย่างไรบ้าง ก็ย่อมช่วยให้การเตรียมตัวราบรื่นยิ่งขึ้น ติดตามได้เลย ฟรีแลนซ์สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้หรือไม่? สำหรับคำถามยอดฮิตคำถามนี้ คำตอบคือ “ได้” เนื่องจากการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แหล่งที่มาของรายได้ของผู้ยื่นขอเป็นเพียงข้อพิจารณาประกอบเท่านั้น เพราะหลักประกันที่สำคัญก็คือ ตัวบ้าน ดังนั้น ต่อให้เป็นฟรีแลนซ์ แต่ถ้าสามารถแสดงให้บริษัทผู้ออกสินเชื่อมั่นใจว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทผู้ให้สินเชื่อเล็งเห็นว่า แหล่งรายได้ของฟรีแลนซ์ที่มายื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่มั่นคง ก็มีสิทธิที่จะอนุมัติวงเงินที่ต่ำกว่าพนักงานประจำ หรือกำหนดดอกเบี้ยที่สูงกว่า เนื่องจากทางบริษัทผู้ให้สินเชื่อก็ต้องคำนึงถึงการสร้างผลกำไรด้วยเช่นกัน เอกสารที่ฟรีแลนซ์ต้องเตรียมเพื่อขอสินเชื่อบ้านแลกเงินมีอะไรบ้าง? สำหรับคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัว เนื่องจากบริษัทผู้ให้สินเชื่อแต่ละราย ก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึงเอกสารที่ต้องการแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม เอกสารหลัก ๆ ที่ควรต้องเตรียมไว้ ไม่ว่าจะยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์กับที่ไหนก็ตาม มีดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทสินเชื่อมีอะไรบ้าง? ถ้าอยากได้วงเงินสูง ต้องทำอย่างไร? ฟรีแลนซ์จะมีความแตกต่างจากพนักงานประจำ หรือข้าราชการ ในการยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินในส่วนของ “วงเงินอนุมัติ” เพราะพนักงานประจำจะมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติจึงไม่ต้องพิจารณาอะไรมาก และค่อนข้างถูกกำหนดไว้ตายตัว ในขณะที่ฟรีแลนซ์ถ้าอยากได้วงเงินสูง ก็ต้องแสดงให้บริษัทผู้ออกสินเชื่อรู้สึกมั่นใจว่า มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี โดยแนวทางที่ควรทำ มีดังต่อไปนี้ ฟรีแลนซ์ควรศึกษาข้อมูลอะไรก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน? สินเชื่อบ้านแลกเงินคือทางเลือกของฟรีแลนซ์ในการหาเงินก้อนเพื่อต่อยอดโอกาส และสำหรับฟรีแลนซ์คนไหนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านแลกเงินที่น่าเชื่อถือ นึกถึงศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ วงเงินสูง เลือกผ่อนได้สบาย ไม่ต้องจดจำนอง ทั้งยังมีประเภทสินเชื่อให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มีสาขาให้บริการครอบคลุมกว่า 5,500 สาขาทั่วไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1652 หรือ LINE Official @srisawad ข้อมูลอ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ในยุคปัจจุบัน มีหลายคนที่รู้สึกว่าการทำงานเป็นพนักงานประจำไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิต ดังนั้น อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความยืดหยุ่น อิสระในการทำงาน และนอกจากรูปแบบการทำงานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่พนักงานประจำกับฟรีแลนซ์แตกต่างกันก็คือ “รายละเอียดในการขอสินเชื่อ” โดยบทความนี้จะมาพูดถึงการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินของฟรีแลนซ์ ที่เรียกได้ว่าเป็นประเภทสินเชื่อที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาต้องการเงินก้อนแบบเร่งด่วน ไม่ว่าจะเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ หรือใช้เพื่อแก้สถานการณ์ไม่คาดฝัน ดังนั้น การได้รู้ไว้ก่อนว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินสำหรับฟรีแลนซ์แตกต่างหรือเหมือนกับการขอของพนักงานประจำอย่างไรบ้าง ก็ย่อมช่วยให้การเตรียมตัวราบรื่นยิ่งขึ้น ติดตามได้เลย ฟรีแลนซ์สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้หรือไม่? สำหรับคำถามยอดฮิตคำถามนี้ คำตอบคือ “ได้” เนื่องจากการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แหล่งที่มาของรายได้ของผู้ยื่นขอเป็นเพียงข้อพิจารณาประกอบเท่านั้น เพราะหลักประกันที่สำคัญก็คือ ตัวบ้าน ดังนั้น ต่อให้เป็นฟรีแลนซ์ แต่ถ้าสามารถแสดงให้บริษัทผู้ออกสินเชื่อมั่นใจว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทผู้ให้สินเชื่อเล็งเห็นว่า แหล่งรายได้ของฟรีแลนซ์ที่มายื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่มั่นคง ก็มีสิทธิที่จะอนุมัติวงเงินที่ต่ำกว่าพนักงานประจำ หรือกำหนดดอกเบี้ยที่สูงกว่า เนื่องจากทางบริษัทผู้ให้สินเชื่อก็ต้องคำนึงถึงการสร้างผลกำไรด้วยเช่นกัน เอกสารที่ฟรีแลนซ์ต้องเตรียมเพื่อขอสินเชื่อบ้านแลกเงินมีอะไรบ้าง? สำหรับคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัว เนื่องจากบริษัทผู้ให้สินเชื่อแต่ละราย ก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึงเอกสารที่ต้องการแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม เอกสารหลัก ๆ ที่ควรต้องเตรียมไว้ ไม่ว่าจะยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินฟรีแลนซ์กับที่ไหนก็ตาม มีดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทสินเชื่อมีอะไรบ้าง? ถ้าอยากได้วงเงินสูง ต้องทำอย่างไร? ฟรีแลนซ์จะมีความแตกต่างจากพนักงานประจำ หรือข้าราชการ ในการยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินในส่วนของ “วงเงินอนุมัติ” เพราะพนักงานประจำจะมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติจึงไม่ต้องพิจารณาอะไรมาก และค่อนข้างถูกกำหนดไว้ตายตัว ในขณะที่ฟรีแลนซ์ถ้าอยากได้วงเงินสูง ก็ต้องแสดงให้บริษัทผู้ออกสินเชื่อรู้สึกมั่นใจว่า มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี โดยแนวทางที่ควรทำ มีดังต่อไปนี้ ฟรีแลนซ์ควรศึกษาข้อมูลอะไรก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน? สินเชื่อบ้านแลกเงินคือทางเลือกของฟรีแลนซ์ในการหาเงินก้อนเพื่อต่อยอดโอกาส และสำหรับฟรีแลนซ์คนไหนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านแลกเงินที่น่าเชื่อถือ นึกถึงศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ วงเงินสูง เลือกผ่อนได้สบาย ไม่ต้องจดจำนอง ทั้งยังมีประเภทสินเชื่อให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มีสาขาให้บริการครอบคลุมกว่า 5,500 สาขาทั่วไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1652 หรือ LINE Official @srisawad ข้อมูลอ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ในยุคปัจจุบัน มีหลายคนที่รู้สึกว่าการทำงานเป็นพนักงานประจำไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิต ดังนั้น อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความยืดหยุ่น อิสระในการทำงาน และนอกจากรูปแบบการทำงานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่พนักงานประจำกับฟรีแลนซ์แตกต่างกันก็คือ “รายละเอียดในการขอสินเชื่อ”...

อ่านต่อ

ใครมีผืนที่ดินเปล่าในครอบครอง แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้าง หยุดทันที! เพราะที่ดินพวกนั้นสามารถสร้างมูลค่าทางการเงินได้มากมาย เหมาะสำหรับคนที่อยากเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน แต่ถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะสามารถเปลี่ยนที่ดินเปล่าไปทำอะไรดี ให้กลายเป็นที่ดินทำกินที่สร้างเงิน เรารวบรวมไอเดียมาให้ พร้อมพาไปแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์อย่าง “สินเชื่อเพื่อการเกษตร”...

อ่านต่อ

ในสถานการณ์ที่ต้องการหาเงินก้อนโดยเร่งด่วน เป็นธรรมดาที่จะรู้สึกร้อนรน ตัดสินใจไม่รอบคอบ และสุดท้ายอาจตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีได้ โดยทุกวันนี้ วิธีที่เหล่ามิจฉาชีพใช้ก็ล้ำขึ้นเรื่อย ๆ หนึ่งในนั้นคือการมาในรูปแบบของ “แอปกู้เงิน” หรือ...

อ่านต่อ

สำหรับใครที่อยากหารายได้เสริม แต่ไม่รู้ทำอะไรดี การขายของออนไลน์จากบ้านก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นอาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ การจัดบ้านให้เหมาะกับการขายของออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายภาพสินค้า...

อ่านต่อ

ใครที่กำลังมองหาช่องทางการทำรายได้ ที่สามารถเป็นได้ทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม การสมัครเป็นไรเดอร์ (Rider) ของ Food Delivery ก็เป็นหนึ่งในหนทางสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ จะมีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลย  1. Grab...

อ่านต่อ

การบริหารรายรับและรายจ่ายให้ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพราะจะช่วยวางแผนการใช้จ่าย และการชำระหนี้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้บริหารเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเอง โดยในยุคสมัยนี้คุณสามารถทำบัญชีได้ง่าย ๆ...

อ่านต่อ

มีหลายคนที่พลาดติดหล่มหนี้สิน ชักหน้าไม่ถึงหลัง โดยมีสาเหตุมาจากไม่ทราบว่าดอกเบี้ยรถคิดยังไง และสนใจแต่ราคาที่แปะป้ายไว้เท่านั้น ดังนั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบริหารเงิน บทความนี้จึงจะมาอธิบายถึงวิธีคิดดอกเบี้ยรถ วิธีคิดค่างวดรถ ให้เป็นความรู้ติดตัว และสามารถวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบ...

อ่านต่อ

ใครที่มีเงินก้อน อยากจะปิดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ก่อนกำหนด หรือต้องการขายรถมอเตอร์ไซค์ให้แก่คนอื่น แต่ยังไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไร และมีข้อดีและข้อควรพิจารณาอะไรบ้าง วันนี้ เราจะมาบอกขั้นตอนแบบละเอียดทุกขั้นตอน ปลดหนี้ได้ไว แถมยังได้ส่วนลดดอกเบี้ยอีกด้วย ขั้นตอนการปิดยอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนกำหนด การปิดรถมอเตอร์ไซค์สามารถแบ่งได้เป็น...

อ่านต่อ

  กำลังโหลด… กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1. ตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์และดาวน์โหลด LINE Sticker ‘น้องทันใจ’ คลิก https://line.me/S/sticker/30845 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม...

อ่านต่อ