ติดต่อเรา

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 1652

เบอร์โทรศัพท์

1652

แฟกซ์

02-693-6463

 

อีเมล

callcenter.sawad@srisawadpower.com

    ส่งข้อความหาเรา


    ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ