กิจกรรมและประกาศ > (ยกเลิกการขาย) มีไว้อุ่นใจกว่า ประกัน COVID เจอ จ่าย จบ  ตรวจพบจ่ายทันที! รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ค่าเบี้ยเริ่มต้น 99 บาทต่อปี
(ยกเลิกการขาย) มีไว้อุ่นใจกว่า ประกัน COVID เจอ จ่าย จบ  ตรวจพบจ่ายทันที! รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ค่าเบี้ยเริ่มต้น 99 บาทต่อปี

(ยกเลิกการขาย) มีไว้อุ่นใจกว่า ประกัน COVID เจอ จ่าย จบ  ตรวจพบจ่ายทันที! รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ค่าเบี้ยเริ่มต้น 99 บาทต่อปี

มีไว้อุ่นใจกว่า ประกัน COVID เจอ จ่าย จบ

ตรวจพบรับทันที! รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ค่าเบี้ยเริ่มต้น 99 บาทต่อปี

ซื้อได้ที่ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ทุกสาขา

รายละเอียดแผนประกัน COVID เจอ จ่าย จบ

 • แผน 1 ราคาเบาๆ : ค่าเบี้ย 99 บาท/ปี พบเชื้อไวรัส รับความคุ้มครองเป็นเงิน 20,000 บาท
 • แผน 2 เกินคุ้ม : ค่าเบี้ย 199 บาท/ปี พบเชื้อไวรัส รับความคุ้มครองเป็นเงิน 50,000 บาท
 • แผนที่ 3 สุดคุ้ม : ค่าเบี้ย 399 บาท/ปี พบเชื้อไวรัส รับความคุ้มครองเป็นเงิน 100,000 บาท

 

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพํานักอยู่ ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี 
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทําประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกบสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
 • การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่ เริ่มคุ้มครอง
 • การประกันภัยนี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสําหรับกรมธรรม์ปี แรก
 • การประกันภัยนี้ คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกัน
 • ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน

 

Share This