กิจกรรมและประกาศ > กลุ่มศรีสวัสดิ์สมทบทุนดูแลผู้ป่วย รพ.จุฬาลงกรณ์
กลุ่มศรีสวัสดิ์สมทบทุนดูแลผู้ป่วย รพ.จุฬาลงกรณ์

กลุ่มศรีสวัสดิ์สมทบทุนดูแลผู้ป่วย รพ.จุฬาลงกรณ์

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มศรีสวัสดิ์ ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

 

Share This