กิจกรรมและประกาศ > มอบเงินสนับสนุน ดูแลผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ
มอบเงินสนับสนุน ดูแลผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

มอบเงินสนับสนุน ดูแลผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

มอบเงินสนับสนุน ดูแลผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มศรีสวัสดิ์ ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

Share This